608 436 941

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Autor: Adéla Pixová, pixova@mas.sdruzeniruze.cz, 774 743 470 | Zveřejněno: úterý 19. března 2024 | 1x

Máte starý kotel? Požádejte si o Kotlíkovou dotaci. V území MAS Sdružení Růže poskytují její pracovníci ZDARMA poradenství a pomoc s podáním dotace.

Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu.

Nový zdroj tepla

Dotační sazba

Maximální dotace

Tepelné čerpadlo

95 %

180 000,- Kč

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním

95 %

130 000,- Kč

Kotel na biomasu s ručním přikládáním

95 %

130 000,- Kč

Kdo může požádat o dotaci?

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby k rekreaci) v Jihočeském kraji, vytápěné kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. nebo 5. emisní třídu, který v nemovitosti trvale bydlí.

Jak je definována domácnost s nižšími příjmy?

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

 nebo

Žadatel nebo člen jeho domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Pokud nejste nízkopříjmová domácnost, lze využít dotaci Nová Zelená úsporám.

Kontakt: Adéla Pixová, pixova@mas.sdruzeniruze.cz, 774 743 470