608 436 941

Modernizujte svou firmu s OP TAK v Růži

Autor: Mgr. Adéla Pixová - pixova@mas.sdruzeniruze.cz, tel 774 743 470 | Zveřejněno: 23. února 2024 | 9x

Informace z MAS Sdružení Růže

Podpora malých a středních podniků prostřednictvím místní akční skupiny MAS Sdružení Růže může i vaší firmě pomoci pořídit nová technologická zařízení a vybavení pro její rozvoj.

Kdo může žádat: Malé a střední podniky (max. 250 zaměstnanců) z území MAS Sdružení Růže https://mas.sdruzeniruze.cz/uzemi-mas

Celkové způsobilé náklady projektu: až 2.000.000 Kč, míra podpory: 50 %

Vyhlášení výzvy: březen 2024

Příjem podnikatelských záměrů: duben - květen 2024

Nejzazší datum možné realizace: 30. 6. 2026

Na co lze získat podporu:

A) Robotizace, automatizace, digitalizace ve smyslu implementace výrobních a nevýrobních technologií v podniku prostřednictvím jejichž nákupu dojde k integraci robotizované manipulace (manipulátory, robotické ruky, automatické sklady, dopravníky, automatické zásobníky nástrojů atd.), automatizace vnitřních výrobních či nevýrobních procesů podniku za využití počítačových systémů (komunikační API, systémová automatizace atd.) a digitalizace vnitropodnikových procesů či vývoje produktu.

B) E-shop a “cloudové” služby ve smyslu pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím (případně s jinými systémy poskytující data o výrobě, termínu dodání atd.), nebo pronájmu služeb či programů, které umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např. vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace a další, nejedná se však o cloud ve smyslu úložiště) prostřednictvím internetu; 

C) Komunikační infrastruktura, identifikační infrastruktura a výpočetní technika ve smyslu zajištění vnitropodnikové konektivity (aktivní a pasivní prvky sítě, komunikační převodníky, instalační materiál atd.) a související zajištění kybernetické bezpečnosti (náklady na opatření zabezpečení IT), případně implementace technologií sloužících pro identifikaci prvků systému (stroje, nástroje, výrobky, materiál či pracovníci) prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky, RFID, CCID, přenosné terminály/tablety atd.), nebo zajištění IT vybavení potřebného pro bezvadný provoz a implementaci nových systémů. 

https://mas.sdruzeniruze.cz/op-tak

Konzultace nápadů: