608 436 941

Projekt „Modernizace jazykové učebny, ZŠ Trhové Sviny“

Autor: | Zveřejněno: 21. února 2024 | 5x

Spolufinancováno Evropskou unií

Předmětem projektu je modernizace jazykové učebny s výukou informatiky na Základní škole v Trhových Svinech, čímž dojde ke zkvalitnění materiální základny školy k poskytování odpovídajícího odborného vzdělávání.

Cílem projektu je formou modernizace odborné učebny (realizace stavebních prací, pořízení nábytku a vybavení vč. prvků virtuální reality) zajistit kvalitní výuku díky zabezpečení moderního zázemí a vybavení pro vzdělávání žáků. Hlavním cílem je celková modernizace výuky a zázemí školy pro poskytování moderního a odborného vzdělávání, vč. zajištění moderních pomůcek pro zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky a práci s digitálními technologiemi.

Výsledkem projektu bude moderní jazyková učebna s možností výuky cizích jazyků, která významně zkvalitní výuku a umožní žákům využívat moderní technologie a pomůcky ve výuce.

Důsledkem realizace projektu bude moderní zázemí a vybavení pro výuku a zvýšení znalostí a dovedností žáků.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).