608 436 941

Stručně, obrazem

Autor: | Zveřejněno: 21. ledna 2024 | 32x

Převzato z facebook.com/mestotrhovesviny

Během ledna jsme pokračovali v kácení stromů, odstranili jsme dva smrky pichlavé postižené kloubnatkou a propadem jehličí. Uvolnil se tak prostor pro perspektivní dlouhověké lípy, které budou nově vysazeny. Na svah u tržnice a vedle tržnice plánujeme nové výsadby světlomilných jírovců (kaštanů) maďalů. Před KD bude vysazen buk červenolistý, případně jedlovec (Tsuga). Do parku před tanečním sálem jsme již umístili buk červenolistý, dva javory kleny atropurpureum a ostrůvek s lískami (lombardskými a červenolistými) i jako herní prvek pro děti. Po kácení borovice černé v ul. Sídliště plánujeme vysadit dva ořešáky. Tyto změny přispějí k pestrosti a odolnosti naší zeleně. 

16.1. se starosta Trhových Svinů Ing. David Štojdl účastnil diskuse Setkání s hejtmanem MUDr. Martinem Kubou. Jedním ze stěžejních témat byla dopravní infrastruktura, kde byl prezentován i plánovaný obchvat města Trhové Sviny.

17.1.  proběhlo předání staveniště zhotoviteli (firmě Swietelsky) a tím byla zahájena stavba kanalizace na Rejtech.

V rámci výuky finanční gramotnosti v hodinách obč. výchovy v lednu absolvovaly 8. třídy besedy se starostou, a to na téma rozpočet města.