608 436 941

Hledá se talent!

Autor: | Zveřejněno: 19. října 2023 | 10x

MAS Sdružení Růže vyhlašuje již 5. ročník soutěže Talent v MAS.

MAS Sdružení Růže (MAS SR) otevírá přihlašování na již 5. ročník soutěže Talent v MAS. Jedná se o program na podporu a prezentaci talentovaných dětí a mládeže. Nejde jen o morální ocenění, ale i finanční podporu. Tato událost se již tradičně uskuteční v Kulturním sále v Trhových Svinech, tentokrát ve čtvrtek 7. března 2024 od 17:00. Čtěte dál a pokud ve Vás výzva probudí zájem, nebo znáte nějakého talentovaného mladého člověka ve Vašem okolí, odhoďte ostych a odvažte se (nebo danou osobu) přihlásit!

Podmínky pro vstup do soutěže:

 • věkové rozpětí 6 až 18 let;
 • trvalé bydliště v území působnosti MAS SR;
 • účastnit se mohou jednotlivci i skupiny;
 • účast se musí týkat jednoho z těchto širokých témat:
 • humanitní –jazykové olympiády, recitace, literární tvorba apod.
 • technická – soutěže v programování, radiotechnice, modelářství apod.
 • sportovní – nejlepší výsledky dosažené v různých sportech.
 • umělecké – soutěže hudebních škol, taneční soutěže různých druhů, výtvarné soutěže, výstavy, projekty apod.
 • přírodovědná – přírodovědné předmětové soutěže (BiO, MO, ChO, FO) a ostatní soutěže typu ekologická olympiáda, astronomická olympiáda, logická olympiáda, včelařství, chovatelství apod.
 • aktivní mládež – nová kategorie, která se týká veřejně prospěšné aktivity realizované organizovaně i neorganizovaně (měly by mít kulturní, ekologický, sociální, vzdělávací či sportovní ráz)
 • ostatní – další soutěže (ocenění v této kategorii nemusí být uděleno)
 • hodnocena bude míra účasti cílové skupiny na vymyšlení aktivity a na její vlastní realizaci; pro kolik lidí byla aktivita určena a kolika lidem přinesla nějaký prospěch; reference o aktivitě ze strany obce či školy; potenciál opakovat aktivitu i v dalším roce 

Jak mohu tuto zprávu rozkřiknout mezi co nejvíce lidmi?

 • říct o výzvě ve škole, spolku, obci či jinak široké veřejnosti
 • sdílet výzvu na svých sociálních sítích
 • říct o výzvě svým přátelům, rodině nebo známým

Jak mohu nominovat?

Přihlásit se můžete vyplněním formuláře (návrhu) a podpisem prohlášení GDPR, ke kterému se dostanete přes QR kód. Ke každému návrhu je zapotřebí přiložit potřebné náležitosti (kopie diplomu, ocenění, certifikátu, či fotografie). Uzávěrka přihlášek je 9. ledna 2024.

Zakroužkujte si toto datum v kalendáři – těšíme se na Vás!

Za organizační tým MAS SR

Ing. Magdalena Chytrová, manažerka MAS Sdružení Růže

tel.: +420 608 608 334

email: manazer@mas.sdruzeniruze.cz