608 436 941

Potřeba rozšíření kapacity základní školy

Autor: Mgr. Jiří Pavel,  ředitel ZŠ T. Sviny | Zveřejněno: úterý 17. října 2023 | 10x

Základní škola v Trhových Svinech se stále vyvíjí. Roste počet žáků, kteří ji navštěvují. S vědomím tohoto růstu a potřeby poskytovat kvalitní vzdělání našim dětem je třeba řešit přístavbu nových učeben, která nám umožní zvládnout aktuální kapacitní výzvy.

Aktuálně máme v naší škole v 1. – 3.pavilonu celkem 32 učeben, z nichž některé jsou specializované pro výuku různých předmětů, jako jsou přírodopis, informatika, jazyková učebna, chemie, výtvarná a hudební výchova. V těchto 32 učebnách probíhá výuka 28 tříd. To znamená, že například v učebnách výtvarné a hudební výchovy musíme učit i matematiku a jazyky.

V současné době navštěvuje naši školu 673 žáků. Kapacita školy je 720 žáků. Za posledních 10 let se počet žáků zvýšil o 138, což ukazuje na potřebu rychlých a efektivních kroků. Proto společně s vedením města plánujeme novou přístavbu ke 3. pavilonu, která přinese 6 nových učeben, jež budou schopny pojmout 180 žáků. Navíc v nové přístavbě vzniknou další 4 učebny pro školní družinu, což zlepší naše služby pro děti po skončení vyučování.

Tato investice do budoucnosti naší školy je nezbytná. Nová přístavba nám umožní rychle a účinně reagovat na nárůst počtu žáků a také nám umožní poskytovat moderní vzdělávání v souladu s aktuálními technologickými a pedagogickými trendy.