608 436 941

MAS Sdružení Růže připravuje na výzvy ve dvou operačních programech,

Autor: | Zveřejněno: středa 16. srpna 2023 | 6x

tentokrát se zaměří i na podnikatele

Místní akční skupina MAS Sdružení Růže z.s. se letos poprvé zapojila do operačního programu TAK, který spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu a cílí na rozvoj podnikání. Druhým významným operačním programem je IROP (integrovaný regionální operační program), ze kterého lze čerpat investice pro rozvoj území a zlepšení života jeho obyvatel.

Předpokládaný termín vyhlášení výzev do obou operačních programů je září 2023.

OP TAK - podpora pro podnikatele, malé a střední podniky

Podporované aktivity:

* Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury.
* Pořízení výrobních strojů a zařízení.

Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace.

Výše podpory: 125 tis. – 1 mil. Kč

Míra podpory: 50 % - malý a střední podnik (dotace dle pravidla de minimis)

Více informací: https://mas.sdruzeniruze.cz/op-tak

OP IROP

Podporované oblasti:

  • Veřejná prostranství - Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí
  • Vzdělávání
  • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
  • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
  • Sociální služby - Infrastruktura pro sociální služby
  • Kultura
  • Revitalizace kulturních památek
  • Rekonstrukce a vybavení obecních a profesionálních knihoven

Více informací: https://mas.sdruzeniruze.cz/irop