608 436 941

Dopis občanům

Autor: Ing. Jana Králová, tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj | Zveřejněno: pondělí 26. června 2023 | 28x

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Mánesova 1803/3a, České Budějovice 371 87

Tel.: 387 722 307

Vážení občané v Trhových Svinech a spádových obcích,

po důkladné analýze přistoupily Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství k rozhodnutí zrušit 77 územních pracovišť finančních úřadů, což má dopad i na Územní pracoviště Finančního úřadu pro Jihočeský kraj v Trhových Svinech. Tímto krokem vláda plní jeden z bodů svého programového prohlášení postupně zefektivnit státní správu. Jsme si vědomi, že toto pracoviště je pro Vás klíčové při podávání přiznání k dani z nemovitých věcí v lednu a při podávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob v březnu. Proto pro Vás v Trhových Svinech zajistíme v uvedených měsících služby související s podáním těchto přiznání tak, jak jste na ně byli zvyklí v minulosti. Nemějte obavy, společnými silami tuto novou situaci uspokojivě zvládneme.

Koncem roku 2023 zveřejníme ve spolupráci s městem Trhové Sviny dny, časy a místo poskytování našich služeb. Dále zveřejníme speciální telefonní linku, na které budete mít možnost konzultovat problémy související s uvedenými daněmi s odbornými pracovníky Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. Pokud budete potřebovat konzultaci svých daňových povinností mimo uvedené měsíce, kontaktujte územní pracoviště Finančního úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, například na telefonním čísle 387 723 111, ideálně v úředních dnech, tj. v pondělí nebo středu od 8:00 – 17:00 hod.

Závěrem chceme uvést možnost požádat o převedení správy Vašeho daňového spisu pod jakékoliv územní pracoviště Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. Spisy, které jsou umístěny na územním pracovišti v Trhových Svinech, budou přesunuty na nadřízené územní pracoviště v Českých Budějovicích. Pokud je pro Vás vhodnější komunikace a případné jednání na jiném územním pracovišti v kraji, pak lze o tuto změnu kdykoliv požádat.

V Českých Budějovicích dne 26. 6. 2023

Telefon: +420 387722307 

E-mail: jana.kralova@fs.mfcr.cz