608 436 941

Stručně, obrazem

Autor: | Zveřejněno: neděle 25. června 2023 | 27x

Převzato z facebook.com/mestotrhovesviny

Skvělá zpráva! Dostavíme chodník v Otěvěku.

Právě skončilo jednání pana starosty na pracovní skupině na Magistrátu města České Budějovice. Městu Trhové Sviny se podařilo získat dotaci na dostavbu II. etapy chodníku do Otěvěka v rámci dotačního titulu IROP prostřednictvím ITI – integrované teritoriální investice České Budějovice. Celkové projektové náklady jsou 15.000.000 Kč a získaná dotace je ve výši 70 % z uznatelných nákladů z EU, tj. 8.845.000 Kč a 15 % ze státního rozpočtu, tj. 1.800.000 Kč, celkem 10.645.000 Kč. Zahájení stavby plánujeme na březen příštího roku. Pracovní skupina ITI zároveň schválila, že žádost o dotaci na výstavbu chodníku na Rejtech bude zařazena jako první náhradní a bude podpořena, pokud dojde k navýšení finanční alokace.

Začala oprava mozaiky u kulturního domu. Celkové náklady na opravu činí 220.000,-Kč.

Připravujeme opravu komunikace v ulici Budovatelská

Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na opravu povrchu komunikace v Budovatelské ulici a podali jsme žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj. Oprava bude zahrnovat opravu povrchu komunikace a opravu části chodníků. ”Jsem rád, že jsme v krátkém čase dokázali připravit projekt opravy komunikace Budovatelské ulice, a uvidíme, jak budeme úspěšní v získání dotace. Myslím si, že si obyvatelé Budovatelské ulice zaslouží opravu komunikace a to po 11 letech od rekonstrukce ulice Nové město, kdy do této ulice byla svedena veškerá doprava. I v případě, že bychom dotaci na opravu komunikace nedostali, tak ulici opravíme z vlastních prostředků.” uvedl pan starosta Ing. David Štojdl.

Dalším novým pomocníkem pro údržbu města je nakladač AVANT, který bude využíván pro letní i zimní údržbu města. Pořizovací náklady jsou 1.210.000 Kč.

Jsme rádi, že jsme za podpory Jihočeského kraje mohli v loňském roce dokončit tolik potřebnou akci, jako je výstavba vodovodu a kanalizace na Svaté Trojici. Celkové náklady na výstavbu byly ve výši 18.800.000 Kč, kdy nám Jihočeský kraj poskytl dotaci ve výši 1.775.000 Kč, a dotace z Ministerstva zemědělství byla ve výši 8.842.000 Kč. Další akcí, kdy nám velmi významně finančně přispěje Jihočeský kraj, je výstavba kanalizace v místní části Rejta.