608 436 941

Ze společné  činnosti MP a OOP ČR v T. Svinech

Autor: Vedoucí MP Trhové Sviny, strážník  Aleš Faitl Vedoucí OOP Trhové Sviny, npor. Mgr. Jan Nový | Zveřejněno: 20. května 2023 | 20x

Pokud si myslíte, že žijete v malém ospalém městečku, kde se v celku nic neděje, krom občasné výtržnosti, nebo rušení nočního klidu, tak vás musíme vyvést z omylu. I u nás je páchána závažnější trestná činnost, včetně té na úseku drogové problematiky. Díky úzké součinnosti Městské policie Trhové Sviny s policisty Obvodního oddělení PČR v Trhových se daří tyto nezákonné činnosti alespoň z části eliminovat.

V nedávné době v podvečer, jako již mnohokrát předtím, kontrolovali strážníci městské policie městský kamerový a dohlížecí systém, zda se na náměstí a v jeho blízkém okolí neděje něco nekalého. Na jedné z kamer, umístěné u veřejných záchodů v nové budově městského úřadu, spatřili skupinku dvou děvčat a dvou chlapců. Jeden s mladíků vytáhl z batohu krabičku s malou váhou a sáček a počal něco vážit. V podstatě si otevřel malý stánek. Strážníci nemohli uvěřit svým očím, neboť pojali podezření, že by mohlo docházet k prodeji omamných a psychotropních látek, tedy drog. Vydali se na kontrolu a na místě se potvrdilo jejich podezření, jeden z mladíků skutečně prodával svým kumpánům marihuanu.

Strážníci proto skupinu mladistvých předvedli na OO PČR a předali je kolegům z PČR k dalším úkonům. Věc byla následně kvalifikována jako trestný čin a mladík se zodpovídal z provinění nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

„Je zcela evidentní, že úzká spolupráce Policie ČR s policií městskou je na poměrně dobré úrovni“ uvedl vedoucí Obvodního oddělení PČR v Trhových Svinech npor. Mgr. Jan Nový.

„Touto spoluprací se nám daří alespoň částečně eliminovat trestnou činnost ve městě a přispívat k vyšší objasněnosti. Významnou roli v tom sehrává právě městský kamerový a dohlížecí systém, který by se měl i dále rozšířit do dalších částí města. Ten totiž neslouží ke špehování spořádaných lidí, ale přispívá ke zjištění výtečníků, kteří se dopouštějí různé trestné činnosti. Dokladem toho může být druhý případ, který měl na svém konci opět dopadení pachatele a zjednání nápravy ve věci.“

Jednalo se o zneužití platební karty, kterou majitel společně se svou peněženku vytratil v autobuse při návratu domů ze zaměstnání. Poškozený zjistil, že tato karta byla užita k nákupu v obchodě na Žižkově náměstí v Trhových Svinech. Proto byli strážníci městské policie ze strany OOP ČR požádáni o prověření kamerového záznamu v kritickou dobu. Osoba, jež kartu zneužila, byla na záznamu identifikována jako mladý muž, který se pohybuje ve společnosti dalších tří mladíků. Jejich identita však nebyla strážníkům ani policistům známa, a proto muselo být prováděno další šetření s cílem tyto ustanovit. 

Později v celém případu pomohla náhoda a důslednost strážníků, kteří si na kamerách všimli výskytu jednoho z mladíků na autobusovém nádraží. Ihned byla provedena kontrola osoby a zjištěné informace vedly následně ke ztotožnění podezřelého a dořešení celé události.