608 436 941

Změna adresy Bezplatné poradny mezi §§, pobočka Trhové Sviny

Autor: | Zveřejněno: pondělí 26. srpna 2019 | 81x

Přemístění poradny do budovy tzv. nové radnice

Od 2. září 2019 bude poradna na adrese:

Žižkovo náměstí 40, v budově, kde sídlí sociální odbor (budova tzv. nové radnice). Kancelář poradny se bude nacházet ve 2. patře úřadu, dveře číslo 205, naproti výtahu.

I nadále je Vám Bezplatná poradna mezi §§ k dispozici, a to v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 12:00 pro neobjednané klienty a od 12:30 do 16:30 pro objednané klienty (krom třetího pondělí a třetí středy v měsíci, kdy je poradna otevřena na Nových Hradech, adresa: Hradební 244, bývalé jesle).

Poradna je určena lidem v nepříznivé sociální situaci (např. ženy samoživitelky, lidé v životní krizi, nezaměstnaní, lidé s dluhy a ve
finanční tísni, lidé se zdravotním postižením, lidé ve starobním a invalidním důchodu, ženy na rodičovské).

Služba sociální poradenství je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na poradnu se může obrátit osoba v
krizi, když potřebuje poradenství v těchto oblastech: občanské právo (např. bydlení, vztahy se sousedy), finanční a dluhové problematice (např. osobní bankrot, exekuce, rodinné rozpočty), pracovním právu (např. vznik a ukončení pracovního poměru, nemoc z povolání). V poradně neřešíme problémy v oblasti vlastnického práva, kupních smluv a majetkových vztahů.

Kontakt na poradnu, mobil 774 110 124, tel: 380 727 600 (pouze pobočka v Českém Krumlově, v době klientských hodin), e-mail:
pravni.poradenstvi@krumlov.cz.