608 436 941

Podpora mládeže na venkově

Autor: | Zveřejněno: 11. ledna 2023 | 13x

MAS Sdružení Růže

Hlavní myšlenka a cíl avizované grantové výzvy je:

- motivovat mládež (věková hranice max. 18 let) k občanské angažovanosti, vytvořit prostor pro projednání jejich nápadů a záměrů na zlepšení života v obcích, ve kterých žijí, podpořit jejich projekty a umožnit mládeži zažít proces vývoje projektu od myšlenky po realizaci.

Podpořeny budou:

- nevýdělečné, veřejně prospěšné a komunitu rozvíjející, kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a dospělých (včetně nákupu drobného vybavení a materiálu) na území MAS Sdružení Růže.

Výše podpory:

- na 1 projekt – 10 000,- Kč

Časové vymezení výzvy:

- od 1. 1. 2023 možnost konzultace záměru v sídle MAS SR v Borovanech (po předchozí domluvě)

- do konce června projednání záměru v zastupitelstvech obcí, příjem a výběr žádostí

- do konce roku 2023 realizace schválených a podpořených záměrů

- do konce ledna 2024 předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

Aktuální informace:

https://mas.sdruzeniruze.cz/mas-popora-mladeze-na-venkove-podminky

Kontaktujte nás na:

e-mail: info@mas.sdruzeniruze.cz, tel.: +420 608 608 334