608 436 941

Aktuálně z trhovosvinenské teplárny

Autor: Ondřej Kolář, jednatel společnosti | Zveřejněno: sobota 24. prosince 2022 | 14x

V listopadu byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce kotle K2, kterou pro Město Trhové Sviny realizovala společnost ENESA a.s. (člen skupiny ČEZ). Nyní je celá technologie plně funkční a probíhá půlroční zkušební provoz. V souvislosti s dokončením rekonstrukce kotle K2 proběhlo po 17měsíční odstávce za účasti zástupců italského výrobce (Turboden) také úspěšné zprovoznění turbogenerátoru pro výrobu elektřiny.

Z pohledu rozšiřování teplovodní sítě je nyní zpracovávána projektová dokumentace na prodloužení teplovodního vedení do MŠ Čtyřlístek a pro Dům s pečovatelskou službou, které v současné době jako zdroj vytápění využívají zemní plyn. Projektová dokumentace bude zásadní pro podání žádosti o vhodnou dotaci na realizaci této akce.

Odběratelé tepelné energie již obdrželi nová cenová ujednání na rok 2023, kde předběžná cena zůstává na úrovni roku 2022 tj. 798 Kč bez 10% DPH za jeden GJ. V níže uvedené tabulce je orientační porovnání s vyhlášenými cenovými stropy na komodity zemní plyn a elektřina, které jsou aktuálně platné.

Srovnání cen tepelné energie ze systému centrálního zásobování s cenovými stropy ostatních komodit

Zdroj tepelné energie

CZT THTS

Plyn

Elektřina

Kč/GJ bez DPH

798

Komodita

Distribuce

Komodita

Distribuce

Kč/kW vč. DPH

3,16

3,025

0,6*

6,05

2,8*

Konečná cena Kč/kW vč. DPH

3,16

3,625**

8,85**

*platby za související služby v plynárenství/elektroenergetice se liší dle odběru/sazby/jističe

** Dle metodiky ERÚ je nutné u komodit (plyn/elektřina) kalkulovat s navýšením nákladů na vytápění o zhruba 20% na výdaje s vytápěním spojené (např. revize, opravy, obsluha, pojištění, odpisy, úroky atd.)

Pozn. Kalkulováno pro srovnatelné účinnosti jednotlivých zdrojů.

Za THTS