608 436 941

Další příležitost pro dlužníky

Autor: Hana Šustrová, komunikace s veřejností ICOS Český Krumlov, o. p. s. | Zveřejněno: 17. srpna 2022 | 15x

Milostivé léto podruhé. Zájemcům opět pomůže Bezplatná poradna mezi paragrafy.

Od 1. září 2022 budou moci dlužníci využít po dobu tří měsíců tzv. Milostivého léta k úhradě dluhu vůči veřejnoprávním institucím. Jedná se tak po necelém roce o druhou příležitost pro dlužníky zbavit se svých dluhů, které jsou vymáhány soudním exekutorem, které mají vůči státu. Milostivé léto umožňuje zaplatit dluh bez navýšení o úroky z prodlení či penále. 

Uhradit dluhy bude možné vůči dopravním podnikům, nemocnicím, nezaplaceným poplatkům, zdravotním pojišťovnám, územním samosprávným celkům, ale i vůči dluhům u energetických společností (např. ČEZ) ve vlastnictví státu,“ vyjmenovává, jakých dluhů se milostivé léto týká, Markéta Kneislová z Bezplatné poradny mezi §§První Milostivé léto již proběhlo na sklonku minulého a začátku letošního roku. I tehdy zájemcům o vyřešení svých dluhů vůči státu pomáhala Bezplatná poradna mezi §§, která má pobočky v Českém Krumlově, Větřní, Kaplici, Trhových Svinech a Nových Hradech.

I tentokrát jsme připraveni zájemcům, kteří chtějí umořit svůj dluh, pomoci,“ sděluje Markéta Kneislová z Bezplatné poradny a dodává: „V našich poradnách patří dluhová problematika k těm nejčastějším, které s klienty řešíme. Upozorňujeme ale, že Milostivé léto se nevztahuje na dluhy vůči soukromým věřitelům. Milostivé léto II se také nevztahuje na peněžité tresty a jiné nemajetkové sankce uložené v trestním řízení za úmyslný trestný čin i náhradu újmy způsobené na zdraví. Také není možné uplatnit Milostivé léto na daňové a správní exekuce a na pohledávky sankčního charakteru“.

Pro více informací k milostivému létu a dluhové problematice se mohou zájemci obracet na jakoukoliv pobočku Bezplatné poradny mezi paragrafy. Poradenství poskytujeme osobně po předchozím telefonickém (774 110 124) nebo e-mailovém (pravni.poradenstvi@krumlov.cz) objednání. Provozní doba poradny je v Trhových Svinech vždy v pondělí a ve středu od 8 do 16,30 hodin (mimo 3. týden v měsíci) a v Nových Hradech 3. týden v měsíci v pondělí a ve středu od 8,00 do 16,30 hodin. Provozní doby ostatních poraden najdete na našem webu www.poradna.krumlov.cz

Tisková zpráva - vydala obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov a jeho Bezplatná poradna mezi §§ v Č. Krumlově

Kontakt pro vice informací:

Bezplatná poradna mezi paragrafy, ICOS Český Krumlov

Mgr. Markéta Kneislová, vedoucí pracovník Bezplatní poradny mezi paragrafy

Mobil: 774 110 124, e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz

www.poradna.krumlov.cz