608 436 941

Kdy začne fungovat zubní ordinace po MUDr. Plasovi?

Autor: Ivana Božáková | Zveřejněno: středa 26. června 2019 | 237x

Ambulantní zdravotní stomatologická péče pro spádovou oblast T. Sviny

Počátkem letošního roku jsme Vás informovali o odchodu MUDr. Plase ze zubní ordinace v Trhových Svinech i o tom, že město uzavřelo Smlouvu o zajištění zdravotních služeb se společností ProŽivot, s.r.o. České Budějovice, jejímž předmětem je poskytnutí ambulantní zdravotní stomatologické péče pro spádovou oblast města Trhové Sviny a okolí.

Byli jsme plni optimismu, že nejdéle do tří měsíců bude nový lékař v Trhových Svinech fungovat. Situaci však zkomplikovalo úmrtí jednoho z jednatelů společnosti. Přesto jednání s paní doktorkou Strejcovou a vybavení ordinace pokračovalo dle původního plánu. V březnu bylo nainstalováno nové zubařské křeslo a paní doktorka začala vyjednávat s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) o uzavření smlouvy pro ordinaci v Trhových Svinech. VZP však v souladu s platnou legislativou vyžaduje nové výběrové řízení na obsazení stomatologické ordinace v Trhových Svinech. Výběrové řízení vyhlašuje Jihočeský kraj a musí být zveřejněno minimálně třicet pracovních dní. V praxi to znamená, že nejbližší možný termín pro otevření ordinace je září. Bohužel nevíme, co ještě legislativa bude vyžadovat.

Nicméně i nadále platí, že se pacienti mohou objednávat u paní doktorky Marty Strejcové do její budějovické ordinace. Objednávat se mohou na telefonním čísle 776 267 055, sídlo ordinace se nachází v sídle společnosti Pro Život, s.r.o. M. Chlajna 1493/25, 370 05 České Budějovice.