608 436 941

MAS Sdružení Růže z.s. pořádá v Nových Hradech workcamp

Autor: Lucie Kolářová; kontakt: 773 370 895      MAS Sdružení Růže z.s. | Zveřejněno: 16. dubna 2022 | 46x

Aktivitu zajištuje MAS Sdružení Růže z.s. ve spolupráci s městem Nové Hrady, a to v termínu 12. – 21. 8. 2022.

Workcamp je označení pro mezinárodní dobrovolnický projekt během kterého společně pracuje a tráví volný čas skupina dobrovolníků z různých konců světa. Obvykle se pracuje 6 hodin denně, 5 dní v týdnu. Práce většinou nepředpokládá zvláštní kvalifikaci nebo předchozí zkušenosti a je neplacená. Přihlásit se mohou studenti ve věku 18 – 26 let.

Workcampy vycházejí z potřeb v dané lokalitě a vznikají ve spolupráci organizace INEX (www.inexsda HYPERLINK "http://www.inexsda.cz/". HYPERLINK "http://www.inexsda.cz/"cz) s místními partnery. Součástí projektů je nejen dobrovolnická práce, ale i společné aktivity dobrovolníků a místní veřejnosti. Workcampy také nabízí příležitost ke vzdělávání se v daném tématu projektu, poznávání regionu i seznámení s konkrétní neziskovou organizací nebo obcí a její činností.

Rádi bychom rozhodili sítě hlavně do New Castle (Nových Hradů) v celém světě, se kterými udržuje město Nové Hrady kontakty. Byli bychom moc rádi, kdyby se zapojila i místní mládež.

Našim cílem je nabídnout účastníkům workcampu zajímavé, tvůrčí (pracovní) a volnočasové aktivity, při kterých se mohou seznámit nejenom uvnitř kolektivu, ale především s místními. Naším cílem je získat od účastníků zpětnou vazbu ve vnímání města a zároveň díky účastníkům získat nové možnosti při realizování aktivit pro všechny věkové kategorie. Program bude koncipován tak, aby umožňoval co největší interaktivitu účastníků. 

Co budou účastníci v Nových Hradech dělat?

1.) Připravovat zázemí pro turistický ruch v parku Terčino Údolí a zámeckém parku Nové Hrady. Udržovat přírodní cesty, odklízet klestí, pomáhat při obnově náhonu umělého vodopádu, pomáhat při údržbě naučných stezek (obnova a údržba panelů a stanovišť)

2.) Dále se mohou podílet na tvůrčích, kulturních a prorodinných aktivitách - Family point – hry pro veřejnost (šachy, člověče nezlob se, hry a soutěže pro děti), pomáhat se zajištěním kulturního programu (divadelní představení pro děti, galerie, hudební minifestival), podílet se na marketingu kulturních akcí a turistických cílů a mohou také vytvořit videopozvánku do Nových Hradů v angličtině nebo rodném jazyce.

V době volna bude účastníkům zajištěna prohlídka města Nové Hrady, starosta města seznámí účastníky s historií i současností města, seznámí je s přípravou a realizací přeshraničních česko-rakouských projektů, s naučnými stezkami v nejbližším okolí. Bude organizován mezinárodní večer, společné grilování, sportovní vyžití (tenis, beachvolejbal, basketbal, koloběžky). Budou se moci aktivně zapojit do mezinárodního šachového turnaje, nebo se spolupodílet na organizaci atd.

.