608 436 941

Šance, kterou je škoda promarnit

Autor: Zdroj: SFRB | Zveřejněno: středa 22. května 2019 | 85x

Program pro mladé Státního fondu pro rozvoje bydlení

Program SFRB pro mladé do 36 let

Již téměř rok přijímá Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci či pořízení nemovitosti z Programu pro mladé do 36 let. Protože nikdy neuškodí některé informace připomenout – vždycky se najde někdo, kdo se k nim včas nedostane –, věříme, že vám tento text bude k užitku.

Co se skrývá za slovy Program pro mladé? Půjčka, lépe řečeno úvěr, s jehož pomocí si mohou mladí lidé do 36 let, kteří pečují o dítě do 15 let, pořídit bydlení. Rozumějme, jednomu z partnerů musí být v době podepsání úvěrové smlouvy méně než šestatřicet, druhému třeba šedesát. Pořízením obydlí se myslí koupě bytu či rodinného domu, nebo jeho výstavba (tudíž žadatel nesmí být majitelem nemovitosti). Z úvěru pro mladé se ovšem dá i rekonstruovat (tady naopak žadatel nemovitost vlastnit musí).

Dnešní doba nepřeje sňatkům, lidé se bez snubních prstýnků zřejmě cítí jaksi bezpečněji, ale potom se nejistě ptají, zda i oni, ještě ne zdaleka šestatřicátníci, ovšem nesezdaní, se mohou o program vážně zajímat. Mohou. Pokud pečují o dítě do 15 let. Manželské páry naopak děti mít nemusí, protože se počítá s tím, že rodinu založí.

Jaká je výše úvěru? Na výstavbu domu až 80 % skutečných nákladů, nejvýše však 2 miliony korun, na koupi bytu také 80 % skutečných nákladů, nejvýše ale 1 200 000 korun, a na rekonstrukci nejméně 30 000 a nejvýše 300 000 Kč. Úroková sazba je fixní pět let a odvozuje se od výše referenční sazby Evropské unie, která aktuálně činí 1,98 %. Splátkový kalendář je pak desetiletý (v případě úvěru na modernizaci), dvacetiletý, když byla nemovitost pořízena koupí nebo výstavbou. Protože si život nikdo dopředu nenaplánuje a ne vždy se člověku daří, umožňuje SFRB v naléhavých případech výrazného snížení příjmů (mateřská dovolená, výpověď z práce, dlouhodobá nemoc) odložit splácení jistiny až o dva roky. Další potěšující informace je, že páry, kterým se v průběhu splácení úvěru na pořízení bydlení narodí dítě, mohou požádat o snížení jistiny o 30 000 Kč.

Program pro mladé je kontinuální, tedy stále otevřený, žádosti se přijímají průběžně a finanční alokace je dostatečná. Rozpočet pro rok 2019 dosahuje výše 950 milionů, a pokud by byly prostředky vyčerpány, přesouvají se žádosti automaticky do roku následujícího.

Všechny potřebné informace o programu jsou k dohledání na www.sfrb.cz, včetně telefonického a mailového spojení.