608 436 941

Volná kapacita v Sociálně terapeutické dílně Motýl

Autor: Za Oblastní charitu Třeboň Alena Brožová | Zveřejněno: středa 20. října 2021 | 39x

Do Sociálně terapeutické dílny Motýl Oblastní charity Třeboň začala klientka paní R docházet na jaře 2019, do té doby neměla žádnou pracovní zkušenost. Přišla s očekáváním získání pracovních návyků, nových dovedností a začlenění se do kolektivu. Nejprve pracovala na zvládnutí samotné docházky (pravidelné vstávání na čas, samostatné dojíždění autobusem do služby, orientace ve městě), brzy to zvládla na výbornou. Klientka byla velmi uzavřená a plachá. Práce s ní byla proto zpočátku zaměřena především na zvládnutí komunikace s ostatními klienty a pracovníky. Což se během pár týdnů podařilo. Při nácviku pracovních činností se nejprve věnovala jednoduchým manuálním úkonům (stříhání molitanu, vycpávání výrobků, krájení mýdlové hmoty).

Činnosti dílny jsou zaměřeny na výrobu široké škály dekoračních a dárkových předmětů (textilní hračky, polštáře, mýdla, svíčky, šperky). Každý klient tak má možnost vybrat si pro sebe práci dle svých možností a schopností a podílet se na výrobku. Okruh činností je tak stále rozšiřován, dle potřeb nově přicházejících klientů.

Paní R docházela do služby pravidelně dva roky, postupně získala pracovní návyky, začlenila se do kolektivu dílny a naučila se novým dovednostem. Zažívala pocit uspokojení z dobře odvedené práce, když viděla, že o výrobky je zájem, získala sebevědomí. Poté se jí podařilo získat chráněné pracovní místo. Do dílny se ve volném čase ráda vrací, jelikož zde našla kamarády a práce zde ji stále velmi baví.

V sociálně terapeutické dílně Motýl máme nyní volná místa. Pokud máte v okolí někoho blízkého ve věku 16 až 65 let s lehkým nebo středně těžkým mentálním a kombinovaným postižením, kdo hledá uplatnění, neváhejte se na nás obrátit. Služba je poskytována na adresách Chelčického 1 a 2, Třeboň v pracovní dny v čase 7:30 – 16:00 hod.

Zájemcům o službu nabízíme nezávaznou informační schůzku, kde mají možnost prohlédnout si prostory služby a seznámit se s činnostmi dílny. Zájemci, nebo opatrovníci mohou službu kontaktovat osobně na obou místech poskytování, telefonicky na číslech: 775 566 971, 604 150 806, nebo emailem na adrese: stdmotyl@trebon.charita.cz. Služba je poskytována bezplatně.