608 436 941

Jedinečná ŠANCE pro lidi, kteří chtějí vyřešit svůj dluh vůči veřejnoprávním institucím

Autor: Hana Šustrová, PR a fundraiser ICOS Český Krumlov | Zveřejněno: středa 20. října 2021 | 44x

MILOSTIVÉ LÉTO: 28. října 2021 do 28. ledna 2022

V souvislosti s novelou exekučního řádu mají dlužníci možnost v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 umořit své dluhy u veřejnoprávních institucí a svůj původní dluh zaplatit bez navýšení o úroky z prodlení, penále a jiného příslušenství. Jedná se o tzv. „Milostivé léto”.

Zastavování exekucí v rámci milostivého léta se týká veřejnoprávních dluhů

Dlužníci mohou v daném období uhradit původní dlužnou částku neboli jistinu a pevně stanovené náklady na zastavení exekuce ve výši 750,-Kč + DPH. „Upozorňujeme však, že tzv. milostivé léto se vztahuje na veřejnoprávní dluhy, tedy dluhy například vůči státu, obcím, státním organizacím či podnikům, nebo třeba zdravotní pojišťovně. Nevztahuje se ale na dluhy vůči soukromým věřitelům a na pohledávky sankčního charakteru“, uvádí Markéta Kneislová z Bezplatné poradny mezi paragrafy, kterou v několika městech jižních Čech provozuje obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov.

„Milostivé léto tedy neplatí pro všechny dlužníky, ale pro řadu z nich může být šancí, jak se vymanit z dluhů, které i díky dřívější nešťastné legislativě mohly narůstat z poměrně malé dlužné částky až do značné výše,“ říká Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov. Bezplatná poradna mezi paragrafy, kterou provozuje ICOS již 15 let pomáhá každý rok stovkám lidí, kteří potřebují poradit v nejrůznějších oblastech práva a pomáhá dlouhodobě i lidem, kteří se dostali do dluhové pasti.

Institut Milostivého léta lze také využít pouze v okamžiku, kdy je veřejnoprávní dluh vymáhán soudním exekutorem v exekučním řízení,“ uvádí další podmínku milostivého léta Markéta Kneislová z Bezplatné poradny a dodává „Dlužníci, kteří chtějí využít možnosti úhrady svého dluhu v rámci Milostivého léta, musí písemně kontaktovat soudního exekutora s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny a sdělením o využití Milostivého léta s výzvou, aby soudní exekutor postupoval dle daného zákona“.

Pro více informací k milostivému létu a dluhové problematice se mohou zájemci obracet na jakoukoliv pobočku Bezplatné poradny mezi paragrafy. Bezplatná poradna funguje v Českém Krumlově, Větřní, Kaplici, Trhových Svinech a Nových Hradech. Zájemci o službu se mohou obrátit osobně na základě předchozího objednání, 

telefonicky či e-mailem na níže uvedené kontakty. Provozní doby poradny jsou k dispozici na www.poradna.krumlov.cz.

Kontakt pro vice informací:

Bezplatná poradna mezi paragrafy

ICOS Český Krumlov

5. května 251, 381 01 Český Krumlov

Mgr. Markéta Kneislová, vedoucí pracovník Bezplatní poradny mezi paragrafy

Mobil: 774 110 124

E-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz

www.poradna.krumlov.cz