608 436 941

Opravy a nátěr báně věže kostela

Autor: páter Andrej Šabo, adm. ŘKF Trhové Sviny | Zveřejněno: 25. září 2021 | 70x

Nátěr báně byl obnoven po více než 50 letech.

Na přelomu srpna a září tohoto roku byly provedeny neodkladné opravné práce a nátěr plechové krytiny věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech. Akci provedla firma Spěváček se sídlem v Hrádku u Sušice. Celkové náklady na opravy a dvojitý nátěr jsou 187.200,- Kč. Naposledy byla báň natírána v roce 1968 (dle záznamu ve farní kronice). 

Vybrané finance pro opravu a nátěr báně:

-dary soukromých osob 55.000,- Kč

-sbírka ve farnosti: 20.430,- Kč 

-příspěvek Město Trhové Sviny: 20.000,- Kč

Na opravu je možné přispět na účet: 563060349/0800 (Římskokatolická farnost Trhové Sviny)

K zaslání daru na účet farnosti na opravu báně dejte, prosím, do poznámky slovo: BÁŇ. Za případné dary upřímně děkujeme.

Opravy střechy a krovu kostela

I letos pokračují opravy střechy a krovu presbytáře Kostela Nanebevzetí Panny Marie, které začaly v r. 2019. Práce provádí firma Dolmen-cb, s.r.o. z Českých Budějovic. Největším dílem se na opravě podílejí finance proudící z programu „Záchrana architektonického dědictví“, který administruje Ministerstvo kultury ČR (tento program garantuje dotace oprav významných kulturních objektů větší částkou v několika etapách). Střecha už má za sebou dvě etapy oprav. Na budoucí rok se chystá další etapa.