608 436 941

Dobrovolní hasiči mají o své pokračovatele postaráno

Autor: Martina Tůmová | Zveřejněno: 19. listopadu 2018 | 133x

Malá rekapitulace našich nejmenších hasičů za rok 2018

Mladí hasiči v roce 2018

V lednu 2018 jsme začali ihned po prázdninách cvičením v tělocvičně ZŠ Trhové Sviny.

Nejprve jsme se intenzivně připravovali na jarní kolo hry Plamen. Příprava spočívala ve znalostech požární ochrany, topografie, zdravovědy a také ve zručnosti vázání uzlů. Dále se naše cvičéní zaměřilo na fyzickou přípravu, míčové hry a hasičské dovednosti.

Když se počasí umoudří (většinou počátkem dubna), začínáme přípravu na sezonu na čerstvém vzduchu na hřišti SK Rejta, kde trénujeme mokré útoky.

Mezi celoroční činnosti patří také víkendové akce (např. plovárna, ZOO, ....) a plnění odznaků odbornosti, účasti na hasičských soutěžích, brigády. Dokonce, a to by snad nikdo nepředpokládal, zpestříme čistě tělesné aktivity těmi tvůrčími, jako např. malování obrázků s hasičskou tématikou.

Letošní kolo hry Plamen se konalo 12. května v Horní Stropnici. Mladší děti, vesměs družstvo složené z děvčat ”Růženek”, obsadilo druhé místo a tím si zajistilo účast na okresním kole ve Zlivi. Starší děti obsadily krásné čtvrté místo.

Děti se letos zúčastnily těchto dalších hasičských soutěží:

- v červnu soutěž o pohár starosty města Trhových Svinů, kde mladší děti obsadily třetí a páté místo a starší děti čtvrté místo.

- v září soutěž o pohár starosty obce Žár, kde obsadily první místo (mladší děti), druhé a třetí místo (starší děti).

- v polovině čevna jsme pro děti zorganizovali společně s vedoucími ze Žára vícedenní výlet do Bukové. Dětmí velmi oblíbené již tradiční soustředění je plné her a zábavy. Nechybí ani stezka odvahy, či diskotéka.

V letošním roce jsme se věnovali celkem 29 dětem z toho 11 starším dětem a 18 mladším dětem. K našemu překvapení si hasičský sport oblíbilo 14 děvčat, což je v celé naší historii úplně nejvíce.

Kroužek byl veden 8 vedoucími  a třemi instruktory, kterým patří díky za to, že dětem věnují svůj volný čas.

Letošní podzimní sezonu jsme zahájili v říjnu hrou Plamen. Nyní už cvičíme v tělocvičně a za měsíc čeká děti výroční schůze.

Poděkování za fungování kroužku patří zejména městu Trhové Sviny za finanční podporu, základní škole za poskytnutí prostor tělocvičny a profesionálním hasičům.