608 436 941

… a ještě ke školství

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pondělí 25. července 2022 | 18x

Před pár dny bylo na serveru Seznam Zprávy zveřejněno srovnání měst na základě kvality života v nich. Trhové Sviny se umístily velice dobře – na 16. místě, v Jihočeském kraji jsme byly dokonce hodnoceni jako město nejlepší. K dobrému výsledku přispěl přírůstek obyvatel, jejich věkový průměr i výstavba bytů. Všechny tyto věci spolu souvisí a dávají za pravdu našim investicím do školství, za které jsme byly velice dobře hodnoceni např. ve srovnávacím průzkumu Město pro byznys. 

V posledních letech byla rozhodně největší investicí do školství kompletní rekonstrukce školní jídelny základní školy. V základní škole jsme dále využili dotační výzvy na novou podlahu ve školní tělocvičně, na úpravu a vybavení učebny přírodopisu, na zřízení venkovní učebny i výsadbu sadu před školou. Během prázdnin bude realizováno založení nové školní zahrady v areálu školy.

Mateřské škole Čtyřlístek jsme využili dotace Ministerstva životního prostředí ČR na zřízení přírodní zahrady. Velké štěstí jsme měli v tom, že jsme mohli tento projekt zadat panu Ing. Janu Makovičkovi, zahradnímu a krajinářskému architektovi, který společně s paními učitelkami i rodiči připravil návrh na úpravu zahrady. Podílel se i na samotné realizaci, při které mnohokrát přiložil ruce k dílu. Zvláště se mi líbilo, že na každé ze schůzek s rodiči bylo stále více rodičů, kteří se aktivně do příprav zapojili. Bohužel covidové období zabránilo tomu, abychom se setkávali i při samotné realizaci. Přesto rodiče i místní firmy se zřízením zahrady vypomohli prací či materiálem. Za to jim patří velký dík, stejně tak paní ředitelce Bc. Zuzaně Kojanové i paním učitelkám, které na zahradě pracovaly i přidaly své nápady.

Mateřské škole Beruška jsme také díky dotaci z Místní akční skupiny Sdružení Růže vybudovali novou třídu. Přesto je počet míst pro děti stále nedostatečný. Proto připravujeme projekt na výstavbu nové budovy u MŠ Čtyřlístek.

MŠ Beruška jsme investovali i do opravy střechy a tlakového oddělení vytápění této budovy.

Investujeme také do budovy gymnázia, která je v majetku města. Jsou zde vyměněna všechna okna a investujeme i do nového osvětlení, které přinese nejen vyšší světelný komfort, ale i významné úspory elektřiny.