608 436 941

Město pro byznys

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 20. června 2022 | 12x

Soutěž Město pro byznys srovnává kvalitu podmínek pro rozvoj podnikání ve všech obcích s rozšířenou působností v celé republice. V Jihočeském kraji je takto hodnoceno sedmnáct měst. Konkurence je tedy velká a o to větší radost mi udělala zpráva, že Trhové Sviny se za rok 2021 umístily na druhém místě v Jihočeském kraji, lepší hodnocení získaly jen České Budějovice.

V hodnocení našeho města o nás napsali:

Pětitisícovému městu, které se umístilo na druhé příčce, se daří čerpat dotace, jejich podíl na celkových příjmech je ve srovnání s dalšími ORP v regionu velmi vysoký. Stejně tak je tomu s podílem kapitálových výdajů na celkových příjmech. Místní radnice směřuje dostatek finančních prostředků zejména do oblasti vzdělávání. Trhové Sviny zaznamenávají v rámci kraje také nejvyšší meziroční změnu počtu ekonomických subjektů, ale také počtu obyvatel a velmi vysoký počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Město má také kvalitní webové stránky z pohledu podnikatele. 

Na webových stránkách www.mestoprobyznys.cz je velmi podrobné hodnocení jednotlivých kritérií. Celkem byla jednotlivá města srovnávána v 28 kritériích ve dvou oblastech – v podnikatelském prostředí to bylo 15 kritérií, která tvořila 40% hodnocení, a přístup veřejné správy v 13 kritériích, která tvořila 60% hodnocení. Právě v této oblasti byly Trhové Sviny hodnoceny jako nejlepší v celém Jihočeském kraji.