608 436 941

Nové stromy ve městě

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pátek 27. května 2022 | 16x

Druhá fáze výsadby se uskuteční na podzim.

Podpora kvalitní zeleně a výsadby stromů je jednou z našich priorit. V letošním roce se nám podařilo získat 100% dotaci z dotační výzvy Národního programu životního prostředí. Díky této dotaci během letošního roku vysadíme ve městě více než 100 nových stromů. V první fázi jsme vysadili stromy na těchto místech: Dělnická ulice u přehrady, křižovatka u studánky, Tovární ulice - u Pergálu, křižovatka ulic Na Nivách a Okružní. Prostor před základní školou se změní v sad. Uvolnili jsme nevyužitý prostor u smuteční síně na hřbitově a vysadili zde nové stromy, ke kterým přibydou také lavičky.

Tuto dotaci jsme získali díky spolupráci s firmou Natura verde. Velké poděkování patří paní Ing. Janě Steinbauerové a panu Janu Tomanovi, kteří v souladu s dotačními podmínkami připravili návrhy vhodných dřevin pro konkrétní místa. Na vytipování nových míst vhodných k vysazení stromů se kromě obou zmíněných podílela i zastupitelka města paní Mgr. Eva Chuchlová, Ing. arch. Jiří Weinzettl a vše před schválením v radě města konzultovala i Komise výstavby a rozvoje města Trhové Sviny.

Druhá fáze výsadby se uskuteční na podzim letošního roku a dále pracujeme na vytipování dalších vhodných míst pro další možnost získání dotace. Vím, jak je těžké smířit se s pokácením stromu, na který jsme byli zvyklí. Proto se kácí opravdu jen v těch nejnutnější případech, a to stromy, které ohrožují své okolí – ostatně jejich pokácení musí být povoleno odborem životního prostředí. Doufám, že vás vysázení nových stromů potěšilo a že doplněná zeleň přispěje ke zlepšení kvality života ve městě.