608 436 941

Z diáře starostky

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: sobota 23. března 2019 | 107x

Setkání se seniory v Junioru

V pátek 1. března jsem s radostí přijala pozvání na schůzi Svazu postižených civilizačními chorobami v Trhových Svinech. Byla jsem velmi potěšena, kolik členů (a především členek) se v rámci tohoto svazu schází, a také tím, jak jsou aktivní a jaké pořádají akce, např. výlety. Jsem také ráda za možnost podělit se o radosti a starosti, které souvisí s rozvojem našeho města. Ráda jsem podle možností zodpověděla dotazy, ale především jsou pro mě důležité podněty, co by našim seniorům zpříjemnilo život ve městě. Nejvíce mě ale potěšilo to, že i starší generace se zajímá o dění ve městě a že k získávání informací využívá i nových technologií, především mobilní rozhlas, díky kterému dostávají aktuální informace do svých telefonů.

Jak je to s radary

Vím, že umístění radarů, které měří úsekovou rychlost, bylo přijato různě, od bezvýhradných podporovatelů až po zapřísáhlé odpůrce. Nesporné je, že na obou sledovaných místech velmi výrazně ubylo automobilů překračujících povolenou rychlost, a tím se i podstatně zvýšila bezpečnost, především chodců. Na začátku tohoto roku jsme museli ukončit stávající smlouvu, na základě které jsme měli radary v nájmu. Tuto smlouvu již nebylo možné prodloužit. Rada města jednala o nové smlouvě s firmou, od které jsme měli radary pronajaty doposud. Bohužel ani jedna z firmou navržených variant (nová nájemní smlouva ani odkup stávajících zařízení na splátky) nebyla pro město výhodná. Rada města musela zvažovat vysoké náklady, které by dle dosavadních zkušeností vysoce překročily finance vybrané na pokutách, a na druhé straně bezpečnost ve sledovaných úsecích. Konečné rozhodnutí rady je tedy takové, že není pro město výhodné uzavírat novou smlouvu na umístění radarů měřících úsekovou rychlost. Rada města se však shodla na tom, že v těchto místech je nutné zvýšit dozor a dále se situací zde zabývat.

Tibetská vlajka

I v letošním roce se naše město připojilo k 816 radnicím, na kterých 10. března zavlála tibetská vlajka. Takto si připomínáme povstání tibetského lidu proti čínské okupaci v roce 1959, které bylo krvavě potlačeno – zemřelo více než 80 tisíc Tibeťanů - a následovalo ho velmi kruté pronásledování domácího obyvatelstva. Toto připomenutí se konalo již po 23. a v letošním roce se připojilo o 79 radnic více než v loňském roce. Trhové Sviny se k této akci připojují už do roku 2003, a proto jsem velmi ráda, že ani nově zvolená rada města tuto tradici neporušila - že se shodujeme i v tom, že je potřeba dát najevo nesouhlas s násilím a okupací a postavit se za dodržování základních lidských práv.

Školní akademie

Ani tentokrát nezklamali! I tentokrát jsem se nasmála, poplakala si a byla pyšná na naše žáky i naše učitele. Nevím, co více vyzdvihnout, akademie byla prostě skvělá celá. Od průvodního slova – skvěle napsaného i skvěle podaného, po všechna jednotlivá vystoupení, která byla tak pestrá, že si každý přišel na své. Od roztomilosti těch nejmenších po dojímavé loučení se školou deváťáků. Každého musí potěšit, jak šikovné děti máme, co vše zvládnou a s jakým nadšením, nasazením a radostí vystupují. Neznám školu, kde by učitelé věnovali tolik času, snahy a energie uspořádání vystoupení na takové úrovni.

 Právě proto bych chtěla požádat všechny diváky, aby neodcházeli během představení. Ostatní diváky tím rušíte a ani vám jistě není milé, když někdo ruší vystoupení vašeho dítěte. A věřte, že to ruší i ty děti, které se právě snaží na jevišti předvést, co nacvičovaly a záleží jim právě na této chvíli. Nemusíte mít obavu, o všechny děti je dobře postaráno až do konce představení a vy si můžete v klidu vychutnat i další vystoupení. Kdo zůstal až do konce, jistě potvrdí, že to stojí za to.

Chtěla bych tímto i za rodiče a příbuzné našich školáků velice poděkovat všem, kteří se na zorganizování školní akademie podíleli, a doufám, že se můžeme za dva roky opět těšit na další školní akademii.