608 436 941

Lockdown v Trhováčku

Autor: Mgr. Eva Farková a kolektiv RC Trhováček | Zveřejněno: 22. března 2021 | 16x

Rodinné centrum je aktivní i v době pandemie

Zdálo by se, že další lockdown bude pro Trhováček osudný. Volnočasové aktivity stále zakázány, lidé mohou vyjít jen v místě svého bydliště a děti už nechodí ani do školky… Nicméně, pojali jsme v Trhováčku tuto situaci jako další výzvu…

Po celý březen nabízíme naše prostory rodinám našich členů, přátel či návštěvníků našich kurzů. Na dopoledne či odpoledne si můžete k nám přijít se svou rodinou pohrát, nemusíte být tedy zavření po celý den v prostorách svého bytu, i když zrovna není počasí k cestám ven. V této aktivitě budeme pokračovat i v měsíci dubnu a srdečně Vás zveme, ozvěte se nám do zpráv na FB či na telefon 723 788 466.

Každý den lockdownu zveřejňujeme na našich facebookových stránkách zajímavé Montessori aktivity pro rodiče s dětmi. Aktivity jsou opravdu různorodé, děti zkouší všechny své smysly: malují, poznávají, ochutnávají, stříhají, jsou vedení k pohybu a všemožně procvičují motoriku aj. Největší úspěch podle počtu zhlédnutí zatím měl pokus s octem a sodou, který vedl k zajímavé reakci, která děti klidně na hodinu zabavila. Na našem facebooku ho stále najdete pod názvem 15. den Ocet a soda.

Dvakrát týdně také zveřejňujeme nápady na konkrétní pohybové aktivity s dětmi – tanečky či cvičení s písničkami. Navazujeme tím na naše kroužky Tancování s Anežkou či Cvičení s dětmi. Upřímně ale stále doufáme, že se s dětmi z těchto i dalších kroužků do konce školního roku ještě shledáme.

Další aktivitu jsme směřovali k prvnímu jarnímu dnu. Od tohoto data do konce dubna můžete navštívit naši Jarní stezku – tedy stezku plnou úkolů, zajímavostí, s tajenkou, studánkou a krásnou přírodou – kterou najdete na 3,5 km dlouhém okruhu Březského háje: z hlavní silnice z TS směrem na ČB za odbočkou na Čeřejov odbočíte u vzrostlých stromů doleva a dojedete k lesu, tam začíná fialovými a modrými fáborky značený okruh pro děti ve věku cca 3-8 let. Součástí stezky je kromě hádanky s tajenkou také soutěž o ceny. Stačí se vyfotit s tajenkou či u některého ze zastavení naší stezky a fotku sdílet na facebooku Rodinné centrum Trhováček či poslat na mail trhovacek@seznam.cz. V květnu vylosujeme a výhercům předáme hezké věcné ceny.

Zajímavou výzvu pro nás připravil také nový duchovní Církve československé husitské v Trhových Svinech Samuel Vašín, když za námi přišel s nabídkou podílení se na vybudování a komunitním užívání zahrady okolo husitského kostela. Nabídka přišla právě ve chvíli, kdy byla v našem centru poptávka rodin po nějakém pěkném pozemku, kde by se dalo něco vypěstovat a zároveň vypustit děti si pohrát na čerstvém vzduchu. Slovo tedy dalo slovo a je z toho spolupráce CČSH s naším centrem (viz článek p. Rolínka v rubrice Trhováček). Další informace na toto téma jistě budou následovat.

A abychom náhodou neměli čas v době lockdownu na nějaké černé myšlenky, řešili jsme v březnu ještě podporu mateřských a rodinných center od Jihočeského kraje. Jihočeský kraj se totiž již podruhé rozhodl hodit mateřská a rodinná centra v kraji „přes palubu“ a ačkoliv vypsal dotační opatření na jejich podporu, v rozpočtu kraje na ně nealokoval dostatečné množství financí a namísto slibované podpory navrhl 0 Kč. S celou situací jsme se nehodlali smířit, spojili jsme se s dalšími centry v našem kraji a dali dohromady, co všechno centra ve svých obcích dělají. Jen namátkou - centra například hned na začátku jarního lockdownu 2020 začala šít roušky a vyrábět štíty (celorepublikově centra našila a vyrobila více než 150 000 roušek a štítů), nakupovat seniorům nebo se zapojila do zprostředkovávání pomoci rodinám v nouzi, což probíhá i nadále. Jen v Jihočeském kraji vzniklo minimálně 15 stezek pro rodiny s dětmi a stále vznikají další. Centra se rychle zorientovala v nové situaci a část svých aktivit převedla do online prostředí. V našem městě můžeme zmínit i loňské vítězství v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům, které do našeho města přineslo aktivity za 1 700 000 Kč. O tom, že rodinná a mateřská centra mají v našich obcích své místo a jsou nedocenitelná v oblasti prevence rizikových jevů v rodině a že situace dopadá i na ně tíživě, jsme se pokoušeli přesvědčit nejen doc. Lucii Kozlovou, náměstkyni Jihočeského kraje pro sociální oblast. Zda se nám to podařilo, ukáže až čas. Upřímně ale doufáme, že naše z větší části dobrovolnická činnost najde i u mocných tohoto světa své docenění a že těch několik tisíc korun, které jsme maximálně mohli žádat z krajského rozpočtu, dostaneme a budeme moci použít na vzdělávací aktivity pro rodiny a jejich členy v našem centru.

Veškeré aktuální informace o naší činnosti jsou dostupné na našich facebookových stránkách Rodinné centrum Trhováček i na www.trhovacek.cz, Vaše dotazy rádi zodpovíme na mailu trhovacek@seznam.cz i na telefonu 723 788 466. Velmi se těšíme, až Vás budeme opět moci potkávat osobně.