608 436 941

Krátký advent v Trhováčku

Autor: Za RC Trhováček Kateřina Neffe a Eva Farková | Zveřejněno: sobota 26. prosince 2020 | 11x

V prosinci se nám vládní opatření krátkodobě rozvolnila, a tak jsme měli možnost pozvat do Trhováčku děti a jejich rodiny na setkání s nebeskými bytostmi, andělem a sv. Mikulášem. V sobotu 5. 12. 2020 dopoledne se naše Rodinné centrum hemžilo dětmi, které si přišly poslechnout Mikulášovo povídání o životě svém i o tom, jak žijí naše děti, za co je možné je chválit a na čem by mohly zapracovat. Děti zpívaly, vyprávěly básně a po celý čas panovala kouzelná předvánoční atmosféra. Sladké balíčky s překvapením čekaly na každého malého návštěvníka, který si odnášel ale i pozitivní zážitek ze setkání s laskavým Mikulášem a krásným andělem. Jsme velmi rádi, že se nadílka i za zpřísněného režimu, kdy v daný čas se s Mikulášem mohla setkat jen jedna rodina, mohla uskutečnit.

V předvánoční době jsme se ještě naposledy setkali s dětmi v omezeném počtu na vánočním Cvičení s dětmi, kde si děti rozbalily dárečky – nové hračky do našeho centra, které jsme získaly díky dotaci ze soutěže Obec přátelská rodině. Pár dní před Vánocemi jsme pak zase dveře Trhováčku museli zamknout a moc si přejeme, aby se tyto situace v letošním roce 2021 už nemusely opakovat. Až situace dovolí, čekají na vás opět lekce pro malé i velké, děti i dospělé, tanec, hra i vzdělávání a určitě je na co se těšit.

Děkujeme Vám za věrnost a přízeň, protože jen díky nim budeme moci v této těžké době dál fungovat.