608 436 941

Jak může malá neziskovka pomoci vyhrávat našem městu velké peníze

Autor: Eva Farková | Zveřejněno: 19. června 2022 | 25x

Trhové Sviny jsou opět Obec přátelská rodině .

Na začátku června se objevila na oficiálním webu Ministerstva práce a sociálních věcí důležitá zpráva pro naše město: Trhové Sviny jsou opět Obec přátelská rodině a za své první místo získávají 1 100 000 Kč na aktivity odehrávající se ve městě i jeho osadách i na vybavení prorodinných organizací zde působících.

V roce 2019 jsem působila v Trhováčku čtvrtým rokem a v Síti pro rodinu, organizaci, která sdružuje mateřská a rodinná centra v naší republice, se neustále skloňoval název Obec přátelská rodině a seniorům. Není divu, kolegyně Alena Nováková z MC Křemílek Křemže právě v tomto roce vyhrála v obou kategoriích a přinesla do svého města více než milion korun. To bylo velmi motivační, když to umí v Křemži, musíme to v Trhových Svinech a v Trhováčku zvládnout také…

Spolu s krajskou koordinátorkou Sítě pro rodinu Hankou Šustrovou jsme se tedy vydaly za paní starostkou Věrou Korčakovou. Ta účast města v soutěži okamžitě podpořila a přislíbila vznik Komise pro rodinu a seniory, do které iniciativně pozvala zástupce prorodinných a proseniorských organizací i zástupce rodin a seniorů samotných. Ukázalo se, že v našem městě máme spoustu zajímavých a schopných lidí, kteří přicházejí s dobrými nápady, ale také, že máme v Trhových Svinech na čem stavět.

Základním kamenem úspěchu bylo sepsání Koncepce rodinné a seniorské politiky, která v rámci soutěže přinášela body navíc. Motivace Křemží byla velká, a tak jsem brzy psala přihlášku do obou soutěží, Obec přátelská rodině i seniorům. V červnu 2020 přišlo první vyhlášení, Trhové Sviny se staly hned napoprvé Obcí přátelskou rodině a získaly i druhé místo v kategorii Obec přátelská seniorům. V roce 2021 nám byla účast v rodinné kategorii kvůli předchozímu prvnímu místu zapovězena, ale v kategorii Obec přátelská seniorům jsme vyhráli. Stejně tak letos. Celková bilance je 3 900 000 za 3 roky pro aktivity v našem městě i v osadách, které se chtějí zapojit.

Co nám tedy soutěž do našeho města přinesla? Aktivity jako letní cyklus loutkových pohádek pro celou rodinu na různých místech našeho města; Svinenské čtení, které dělá z našeho města 1. město literatury v našem kraji; dětské prvky v parku u kurtů i v místních částech, nové kvalitní lavičky na různých místech našeho města, vybavení školky, Centra komunitních aktivit, Domečku i Trhováčku, stejně jako podpora různých aktivit a kurzů v těchto organizacích (posvícení pro babičky a dědečky či zahradní slavnosti pro předškoláky v MŠ, počítačový kurz, vycházky s ergoterapeutkou, ale i malířská dopoledne v CKA aj.); podporu aktivit KICu (letošní novinka – komentované historické procházky pro městě, oslava Beltainu na Velkém rybníce, Svinenské výšlapy a mnoho dalšího), spolufinancování nové stezky Trhové Sviny zbožné i hříšné, ale třeba i nově vzniklou edici knih zachycující historii našich místních částí a pamětníků v nich. Své by vyprávět mohli také v Otěvěku, Čeřejově, Todni, Něchově, Nežeticích, Rankově. Otěvěk letos rozzáří nová světla na vánočním stromku, loni si z dotace pořídili párty stan na své akce, v Něchově zas mají na návsi komunitní záhony, v Nežeticích se vybavila místní klubovna. A to vše je jen zlomek všech aktivit, které byly za uplynulé 3 roky součástí vítězných projektů. Soutěž přinesla finanční podporu mnoha organizacím i jejich aktivitám a i letos se máme v našem městě a třeba i na staré faře na co těšit.

Na neziskovky se v našem státě nehledí vždy pozitivně. Případ Trhováčku ale ukazuje, že práce v neziskovce může dát člověku mnoho zkušeností, které pak mohou být použity ku prospěchu našemu městu i jeho obyvatelům. Ať se nám všem v Trhových Svinech dobře žije.