608 436 941

V Trhováčku se na vás těšíme od 13. září

Autor: Mgr. Eva Farková | Zveřejněno: 24. srpna 2021 | 45x

Kromě pravidelného programu chystáme i mnoho jednorázových akcí.

Rodinné centrum Trhováček je nezisková organizace působící v našem městě od roku 2016. Její cílovou skupinou jsou rodiny, pro celé rodiny i pro jejich jednotlivé členy připravujeme v Trhováčku zajímavý program – snažíme se vzdělávat, rozvíjet i bavit. I v tomto školním roce se těšíme na všechny nastávající rodiče, děti od nejmenších, přes školkové i děti mladšího školního věku. Těšíme se ale i na seniory či všechny dospělé zájemce nejen o naše jazykové kurzy.

Od 13. září 2021 bude v Trhováčku probíhat pravidelný program. Pro nejmenší děti – kojence – chystáme Setkávání s miminky, na kterém se scházíme a probíráme témata, která nás zajímají a týkají se našeho začínajícího rodičovství. Pro děti od cca 1 roku máme pravidelné úterní Cvičení pro nejmenší – s naší lektorkou Markétou v úterý od 9 hodin cvičíme za doprovodu hudby a pak ještě malinko tvoříme, aby se nejmenší děti seznámily s nůžkami, papírem apod. Pro děti této kategorie připravujeme i zpívání s hudbou a dopolední program přípravy na školku s paní učitelkou Káťou.

Pro děti školkového a mladšího školního věku chystáme opět pravidelné kroužky: Tancování s Anežkou pro mladší děti – od 3 let i starší od 5 let, Hravou flétnu – kroužek flétničky hravou formou, Angličtinu pro děti školkového i školního věku, kde se děti zábavně seznamují s cizím jazykem od toho nejranějšího věku. Po roce opět obnovujeme Kroužek logopedické prevence s logopedkou Mgr. Danielou Opekarovou, která se bude věnovat skupině mladších dětí 3-4 roky i těm starším od 5 let.

Ženy nejen po porodu i ženy–seniorky se opět mohou těšit na cvičení s fyzioterapeutkou na posílení středu těla i jiných problémových partií. Zájemci z řad dospělých se pak mohou hlásit na jazykové kurzy němčiny a angličtiny pro pokročilé s Mgr. Sabinou Greschovou – angličtina ve čtvrtek od 17 hodin, němčina též ve čtvrtek od 18:15 hodin.

Jako jediná organizace v našem regionu organizujeme také kurzy předporodní přípravy pro nastávající rodiče. Nastávající maminky v několika lekcích sdílejí své budoucí rodičovství a mateřství a v závěru mezi sebe pozvou i své partnery. Nový kurz pod vedením PhDr. Jany Markové chystáme opět od října a všechny zájemkyně prosíme o vyjádření zájmu do našeho emailu.

Kromě pravidelného programu chystáme v průběhu podzimu i mnoho dalších jednorázových akcí. Těšit se můžete na tradiční podzimní Bazárek (5. až 6. října 2021), Drakiádu, ale i přednášky či další tradiční i netradiční aktivity.

Na první novinku se můžete těšit hned od 8. září 2021, kdy ve spolupráci s CKA a neziskovkou Attavena chystáme zajímavý minikurz pro maminky na téma Poznej sebe sama. V průběhu 3 týdnů se budeme scházet nad tématy jako jsou osobnostní rozvoj, stress management či komunikace. Celý kurz je zdarma včetně hlídání dětí.

Veškeré aktuální informace pravidelně zveřejňujeme na našich facebookových stránkách Rodinné centrum Trhováček, na webu www.trhovacek.cz. Dostupní jsme též na telefonu 723 788 466. Přihlašovat na naše aktivity se můžete na emailu trhovacek@seznam.cz.