608 436 941

Slavnost Mistra Jana Husa

Autor: Vilibald Rolínek (NO CČSH) | Zveřejněno: pondělí 19. července 2021 | 23x

Výročí upálení Mistra Jana Husa jsme si připomněli akcí, kterou společně připravila Náboženská obec Církve československé husitské v Trhových Svinech (NO CČSH) a aktivní Trhováček, rodinné centrum Trhové Sviny.

Již při příchodu ke sboru bylo vidět, že se daří naplňovat vize faráře Vašína, které pronesl při svém příchodu do naší náboženské obce (leden 2021).

Téměř před dokončením je oplocení pozemku. Na schodech portika (vchod do sboru) se tak již nebudou scházet nezvaní hosté, kteří svým jednáním škodili. Na druhé straně několik desítek lidí i s malými dětmi v komunitní zahradě je dokladem, že se faráři Vašínovi podařilo zmiňované prostory otevřít a zpřístupnit je nejen členům naší náboženské obce.

Slavnostní bohoslužba proběhla dle zavedeného ritu, který umocnilo poutavé kázání faráře Vašína.

Milým překvapením pro nás bylo, že biskup Plzeňské diecéze CČSH Filip Štojdl, jehož rodinné kořeny jsou v Trhových Svinech, přišel mezi nás. Popřál všem hodně zdraví, úspěšné budování komunitní zahrady a stálý rozvoj činnosti naší náboženské obce. Následně nám udělil Boží požehnání, požehnal i komunitní zahradu.

Poté nastoupil DJ Pepíček se skladbami pro děti. Měli jsme rovněž připravené omalovánky s námětem MJH, ale rozhodnutí dětí bylo jednoznačné „… chceme tancovat“.

A co povídání o Mistru Janu Husovi? Nemusí být žádné, protože informací o jeho působení je všude velké množství. Snad jenom jediná otázka: Jaký je přínos Mistra Jana Husa pro dnešní dobu? Pokud odpověď zní „žádný, nebo dokonce záporný,“ hodnocení takového výroku tehdejší mluvou zní „… setrváváte v kacířském bludu …“.

Největším přínosem prosluněného podvečera byla radost a spokojenost, která byla patrná ve tvářích přítomných. Naplňuje se tak jedna z velkých vizí faráře Vašína – přizvat ke spolupráci všechny ochotné a obětavé lidi. Nabízet spolupráci, která chrání duchovní základy a demokratické principy nejen naší církve.

Životaschopnost myšlenky a ukázka možné spolupráce mezi lidmi je dnešní společná akce a nově zřízená komunitní zahrada, kde za chvíli bude možné sklízet první plody náročné, ale zároveň radostné práce.

Věříme proto, že se rovněž úspěšně podaří dořešit i spolupráci s Domečkem na diakonickém poslání naší církve včetně pronájmu majetku náboženské obce pro další aktivity Domečku.

Pokud máte zájem o sledování činnosti naší náboženské obce, navštivte naše nové webové stránky - http://husitskykostelsviny.cz/ nebo facebook - https://www.facebook.com/…ice