608 436 941

19. května 2021 – online webinář „Role rodiče v období dospívání“

Autor: | Zveřejněno: středa 21. dubna 2021 | 5x

Čím je dítě starší a schopnější uvažování o důsledcích svých činů, tím více potřebuje prostor pro hledání vlastní cesty, vlastního způsobu řešení nejrůznějších situací, do kterých se v životě dostává. Nevyžádané rady, návody a pokyny ze strany rodiče často ignoruje, i když jsou míněny dobře a dítěti by skutečně pomohly. Pro dítě je období puberty dobou velkých změn a bouřlivých emocí, pro rodiče dobou náročnou na trpělivost a udržení vlastního klidu. Jakou roli v době dospívání rodič v životě dítěte hraje a na co by měl své rodičovské úsilí zaměřit? V nabízeném semináři se zaměříme na to

- co děti v období přechodu k dospělosti potřebují

- jakým způsobem s nimi můžeme komunikovat

- jak jim můžeme pomoci toto období zvládnout