608 436 941

Blíží se čas vánoční

Autor: Petra Malíková a Veronika Fráňová | Zveřejněno: 21. listopadu 2023 | 1x

V tomto našem sloupku bychom se rádi věnovali vzájemné pomoci, blízkosti a vaší spolupráci, bez které by nás naše práce nenaplňovala a určitě by v „Cékáčku“ nebylo tak vlídno a útulno.

V listopadu jsme se zapojili do přípravy na školní vánoční trh místní školy a snažili jsme se pomoci několika třídám s vyráběním dárečků a pečením vánočních perníčků. Děkujeme našim seniorkám, že nás v tom nenechaly, přiložily ruce k dílu, pomáhaly dětem a trpělivě s nimi došly k výsledku. Díky tomu jsme propojili generace, což je také dalším benefitem této spolupráce.

Dnešní hektická doba plná nepříjemných situací nás často stresuje a uvádí do negativního rozpoložení a psychických úzkostí . Touto cestou bychom vás chtěli pozvat na přednášku Mgr. Petry Tošnerové, která se zabývá duševním zdravím a závislostmi. Chcete se dozvědět, jak souvisí užívání návykových látek s duševním zdravím? Jak poznat příznaky duševního onemocnění a jak s nimi bojovat? Přednáška se koná v KD Trhové Sviny.

Blíží se další ročník Tříkrálové sbírky, která se uskuteční v Trhových Svinech v úterý 9. 1. 2024 v odpoledních hodinách a v sobotu 13. 1. 2024 po celý den. Od 1. 1. - 14. 1. 2024 také můžete využít statických pokladniček, které najdete v KIC Trhové Sviny, v CKA Trhové Sviny a v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech. Pokud preferujete bezhotovostní platby, můžete přispět finančním darem od 6.12. 2023 – 31.1. 2024 na č.ú.: 66008822/0800. Pro Trhové Sviny je zřízen variabilní symbol: 777921006.

Tímto vyzýváme a prosíme obětavé malé i velké koledníky, kteří by byli ochotni nám pomoci při Tříkrálovém koledování. Sejdeme se 8. 1. 2024 v 16:00 v CKA a nazdobíme si koruny a připravíme se na koledování. Budeme potřebovat i dobrovolníky z řad dospělých, kteří si vezmou skupinky koledníků na starost. Těšíme se na vás a předem děkujeme, že i díky vaší pomoci můžeme pomáhat.

Přejeme Vám požehnané vánoční svátky prožité s vašimi blízkými. Děkujeme za vaši spolupráci, za to, že nás navštěvujete, že pomáháte ostatním a že děláte svět hezčí.