608 436 941

Mladí z Trhových Svinů a okolí už podruhé fotografovali památky

Autor: Mgr. Lenka Cimlová Ostrá | Zveřejněno: pondělí 5. června 2023 | 6x

Studenti multimediálního kroužku, který již počtvrté pořádalo Centrum komunitních aktivit Trhové Sviny pod vedením lektorky Lenky Cimlové Ostré, se zapojili do dalšího ročníku mezinárodní soutěže Mladí fotografují památky. Tato soutěž je určena pro žáky a studenty základních a středních škol a soutěžní fotografie mají vyjadřovat hlavní myšlenku Dnů evropského dědictví. Tentokrát historické památky Trhovosvinenska reprezentovaly fotografie od 13 studentů, z nichž každý do soutěže přihlásil celkem 3 fotografie. 

Všem studentům z multimediálního kroužku, jejichž krásné fotografie naše město a jeho historické památky v této mezinárodně uznávané soutěži zviditelnily, patří velké poděkování. Jejich fotografie si budete mít příležitost prohlédnout po celé léto v ambitech kostela Nejsvětější Trojice.

Během celého kurzu si kromě fotografování architektury žáci osvojili i základní znalosti digitální fotografie a naučili se na fotografii nahlížet kreativním pohledem. Osvojili si základy práce s fotkou v grafickém editoru canva.com a vyzkoušeli si, jak vytvořit abstraktní uměleckou fotografii v ateliéru.

Multimediální kroužek bude pokračovat i na podzim. Těšíme se nejen na studenty, kteří se na kroužek opakovaně vracejí, ale i na nové tváře, které baví kreativní pohled na svět skrz objektiv. 

Fotografie studentů: https://drive.google.com/drive/folders/1Xio0qy031RbGdcQJfv_stehB5I2Zr-V0?usp=share_link

Za Centrum komunitních aktivit

Lektorka multimediálního kroužku