608 436 941

Začínáme nový rok...

Autor: pm, vf | Zveřejněno: pondělí 23. ledna 2023 | 4x

Do nového roku jsme vkročili pozvolným tempem. Na vaší menší účasti je vidět, že se vám nemoci nevyhýbají a že věnujete více času odpočinku. V CKA ale ani v tomto čase nezahálíme a připravujeme pro vás nové i zajeté aktivity a snažíme se získat další finance z nově vypsaných dotačních programů.

Z celého srdce musíme poděkovat všem, kdo se jakkoli zapojili do Tříkrálové sbírky. Jako každý rok přijali koledníci požehnání od P. Rada Šedivého z Nových Hradů a pak už se vydali šířit požehnání a poselství lásky nejen do Svinů, ale také do přilehlých vesnic. Letošní kolednická účast byla velká, vyslali jsme za vámi přes 50 koledníků a vedoucích ve věku od 5 do 70 let. Společnými silami jsme vyzpívali částku 122 911 Kč, která bude využita k přímé finanční či materiální pomoci osobám v sociální a hmotné nouzi na Trhovosvinensku a na podporu dobrovolnického centra při Diecézní Charitě České Budějovice. Děkujeme za vaši štědrost.

Za svoje nasazení, ochotu a čas podílet se na tříkrálovém koledování dostali děti a vedoucí skupinek od Města Trhové Sviny zmrzlinový pohár a také předplacenou kartu do Kina Trhové Sviny na film dle vlastního výběru a plavenku do bazénu v Českých Budějovicích. Děkujeme a těšíme se zase za rok.

V lednu jsme také v rámci komunitních aktivit vařili ze zbytků. Naučili jsme se, jak využít jídla do poslední kůrky a ještě si pochutnat. Takové sezamové bulky ze starého chleba nebo bakerollsky z rohlíků nám opravdu chutnaly.

Dámy a dívky se učily šít hygienické potřeby. Vyráběli jsme také přírodní krémy pro péči o pleť v zimě a nahlédli až ke Karpatským obloukům.

Seniorům začal počítačový kurz. Scházeli jsme se na pravidelném úterním tvoření, kde úplně tak nejde o výsledek, ale o atmosféru a popovídání si s ostatními. Dále jsme vykročili trénovat paměť a cvičit s p. Blížencovou. Vysokoškolští studenti Univerzity třetího věku zahájili letní semestr, ve kterém se budou věnovat hudebním nástrojům.