608 436 941

Mladí z Trhových Svinů a okolí fotografovali památky

Autor: Za Centrum komunitních aktivit Lektorka multimediálního kroužku Mgr. Lenka Cimlová Ostrá | Zveřejněno: pondělí 25. dubna 2022 | 26x

Studenti multimediálního kroužku, který pořádalo Centrum komunitních aktivit Trhové Sviny se zapojili do mezinárodní soutěže Mladí fotografují památky. Tato soutěž je určena pro žáky a studenty základních a středních škol a soutěžní fotografie mají vyjadřovat hlavní myšlenku Dnů evropského dědictví.

Historické památky Trhovosvinenska reprezentovalo celkem 27 fotografií od 9 studentů a jedna z nich se probojovala až do velkého superfinále. Fotografie Leony Malíkové “Klíče od nebeské brány” získala krásné třetí místo. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 14. 4. 2022 na pražském Žofíně, kterého se sama superfinalistka zúčastnila a mohla tak díky soutěži zažít slavnostní atmosféru tohoto výjimečného odpoledne.

Lee patří velké díky a obrovská gratulace. Poděkování patří ale i ostatním žákům z multimediálního kroužku, jejichž krásné fotografie naše město a jeho historické památky v této mezinárodně uznávané soutěži zviditelnily (fotografie naleznete na facebookové stránce Centra komunitních aktivit). Během celého kurzu si kromě fotografování architektury žáci osvojili i základní znalosti digitální fotografie. Fotografie se učili upravovat v počítačovém grafickém editoru a vyzkoušeli si i užitou fotografii jako je portrét, zátiší a abstraktní umělecká fotografie. Celá jejich práce bude k vidění na výstavě, kterou pro ně v brzké době uspořádáme.