608 436 941

Pohár s paní starostkou

Autor: pm | Zveřejněno: 22. února 2022 | 7x

Koncem února jsme díky naší paní starostce mohli prožít pěkné odpoledne, při kterém se sešli dobrovolníci, kteří pomáhali s Tříkrálovou sbírkou. Účastníci byli seznámeni s částkami, které vybraly jednotlivé skupinky. Celková částka za naše město byla v tomto roce rekordní - a to 90 325 Kč. Dobrovolníci přislíbili pomoc i v příštím roce.