608 436 941

Žádný pěstoun by neměl být na péči o svěřené dítě sám…

Autor: Domeček – středisko Husitské diakonie, Marie Matourková | Zveřejněno: 19. března 2021 | 21x

Domeček doprovází pěstounské rodiny již od roku 2014

Pěstounovi je poskytnuta podpora nejen ze strany orgánu sociálně-právní ochrany (OSPOD), ale i ze strany doprovázející organizace. Ptáte se, „jakou roli v rodině doprovázející organizace plní a k čemu pěstouni doprovázení vlastně potřebují?“.

Dítě umístěné do nového prostředí pěstounské rodiny vyžaduje pro svůj zdravý vývoj mnoho pochopení, obětavosti, ale i fyzické a psychické odolnosti ze strany náhradních rodičů. Při jejich náročném a dlouhodobém poslání je pěstounům formou doprovázení poskytnuta odborná péče.

Doprovázející organizace poskytuje pěstounským rodinám poradenství, zajišťuje jim zákonem povinné vzdělávání, podporuje kontakt dítěte s biologickou rodinou, zprostředkovává rodinám psychologickou či jinou odbornou pomoc. Cílem doprovázení je podpora a pomoc pěstounům při péči o svěřené děti a při řešení obtížných životních situací tak, aby dokázali dětem zajistit stabilní, láskyplné a vývojově prospěšné prostředí.

Doprovázející organizace má povinnost minimálně 1x za 2 měsíce realizovat návštěvu v rodině, díky čemuž se postupně mezi pěstounskou rodinou a doprovázejícím „klíčovým“ pracovníkem buduje bezpečný vztah založený na vřelém a lidském přístupu.

Domeček doprovází pěstounské rodiny již od roku 2014. V současné době doprovázíme celkem 14 pěstounských rodin. Ve většině případů se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči, kdy je dítě svěřeno některé osobě z širší rodiny, zpravidla prarodičům. V rámci doprovázení klademe důraz na kvalitu a stabilitu námi poskytovaných služeb.

Pěstounství má smysl a právě proto si nesmírně vážím všech, kteří se rozhodli stát se pěstouny, čímž dětem poskytli domov a nabídli jim otevřenou náruč.