608 436 941

Když se řekne pečovatelská služba

Autor: Tereza Umlaufová – koordinátorka projektů terénní pečovatelské služby Archa Borovany | Zveřejněno: 21. ledna 2019 | 115x

Nabídka pečovatelských služeb z borovanské Archy

Pečovatelská služba může pomoci s nejrůznějšími věcmi v domácnosti člověka, který již vše nezvládne sám tak, jak by potřeboval. Může se jednat o seniora, který vše nezvládne vinou vysokého věku. Službu může využít i mladý člověk po úrazu, který vyžaduje delší rekonvalescenci. Anebo také rodinný pečovatel, který zvládá pečovat o blízkého, ale na nějaký čas (den, týden, měsíc…) potřebuje zastoupit, pomoci.

Pečovatelka pomáhá s péčí o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání…), při osobní hygieně, zajišťuje dovážky oběda nebo pomáhá s přípravou vlastního jídla. Také pomáhá při úklidu, nákupech, praní a žehlení, doprovází i dováží k lékaři anebo do lékárny, na úřady.

Služba funguje tak, že pečovatelka přichází v předem domluvený čas do domácnosti a přímo tam pomáhá s potřebnými činnostmi. Může být pomocnou rukou rodinnému pečovateli anebo naopak její přítomnost může znamenat oddech pro něj. U osamělých seniorů je důležité, aby někdo z okolí (širší rodiny, sousedů) na špatnou situaci upozornil a třeba sám pečovatelskou službu zkontaktoval. Ta může člověku v nouzi nabídnout pomoc. Je pak pouze a jenom na seniorovi samém, zda takovou pomoc využije anebo nikoliv.

Pokud pečovatelka např. pomáhá při koupeli 1x týdně a vždy k tomu stačí 30 minut, klient za každou návštěvu uhradí 60 korun. Zjednodušeně lze říci, že za každou celou hodinu se hradí 120 korun a je jedno zda se v tomto čase uklízí, pečuje o tělo anebo připravuje dříví k zatopení. Cestovní výdaje a čas strávený na cestě se klientovi nikdy neúčtuje.

Rodiny se na nás obracejí i v situaci, kdy mají svého blízkého v nemocnici na oddělení následné péče. Již neprobíhá žádná léčba a oni zvažují, zda zvládnou péči doma. V takových případech je vždy dobré, a v naší praxi to tak děláme, za seniorem se vypravit i s pečovatelskou službou. Vše reálně zhodnotit (své časové možnosti, stav domácnosti – vybavení a organizaci péče). Dle toho se pak rozhodovat. Je jistě lepší být u sebe doma než trávit dlouhé dny v nemocnici.

V Trhových Svinech i všech přilehlých osadách pečovatelskou službu vykonáváme. Každý všední den od 7 do 19 hodin, o víkendech a svátcích od 7 do 13:30 (déle dle domluvy a potřeby). Neváhejte se na nás obrátit i jen s dotazem na vaši situaci a možnosti. Jsme tu pro vás a vaše blízké. Poradenství a veškeré záležitosti před zahájením služby jsou samozřejmě zdarma.

Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech: 777 62 09 73 (sociální pracovnice Iva Jelínková), 777 62 09 52 (ředitelka, Monika Strapková). A také e-mailem: info@archaborovany.cz, web.: www.archaborovany.cz