608 436 941

MAS Sdružení Růže podpořila mladé talenty

Autor: | Zveřejněno: 19. března 2024 | 2x

7. března 2024 se v trhovosvinenském Kulturním domě pod záštitou hejtmana MUDr. Martina Kuby a s finanční podporou Jihočeského kraje a Mikroregionu Sdružení Růže konal již 5. ročník oceňování talentovaných dětí a mládeže z regionu MAS Sdružení Růže - „Talent v MAS“. Oceněny byly výkony celkem 31 jednotlivců a 6 kolektivů v kategoriích: technická, sportovní, umělecká, přírodovědná a aktivní mládež.

Slavnostního udělování cen, které ozdobilo vystoupení některých z odměňovaných aktérů, se ujali přímo starostové, jejichž mládež dosáhla v roce 2023 mimořádných výsledků. Večer zakončili poděkováním všem mladým nadějím, jejich rodičům i trenérům, stejně jako pořadatelům celé akce, starosta Trhových Svinů David Štojdl, předseda MAS SR Michal Jarolímek a manažerka Magdalena Chytrová. I tentokrát se ukázalo, že rozloha regionu, která v případě Sdružení Růže není obrovská, neubírá na kvantitě a kvalitě talentů, které se zde rodí.

MAS Sdružení Růže, z.s.

Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany

mas.sdruzeniruze.cz