608 436 941

Chovatelská výstava Aberdeen Angus u Lepšů

Autor: Kamil Malát, Český svaz chovatelů masného skotu | Zveřejněno: neděle 27. září 2020 | 106x

Sobota 22. srpna 2020 patřila chovatelům a příznivcům plemene aberdeen angus. Ti se sjeli do jihočeského Pěčína do areálu farmy, kde hospodaří Vladimír Lepša se svými syny, aby se zde účastnili soutěžní přehlídky angusů nazvané Chovatelská výstava Aberdeen Angus. Tato akce nahradila zrušenou Jihočeskou beef show, která se měla konat na českobudějovickém výstavišti během veletrhu Země živitelka, a jejíž nedílnou součástí měla být i výstava angusů. Chovatelé sdružení v Asociaci chovatelů plemene Aberdeen Angus se však krátce po oficiálním prohlášení Výstaviště České Budějovice, ve kterém bylo oznámeno, že se letošní ročník tohoto agrárního veletrhu z důvodů koronavirové pandemie neuskuteční, rozhodli, že uspořádají vlastní výstavu.

Plně odhodláni zorganizovat akci na velmi vysoké úrovni, byť ve skromnějších podmínkách a v odlišném zázemí, se s vervou pustili do příprav. Začalo se plánovat, rozdělily se úkoly a s nimi i termíny a oslovily se spřátelené firmy s žádostí o spolupráci a partnerství, kterým na oplátku bylo nabídnuto výstavní místo atd. Bylo potřeba zabezpečit úplně vše – od ustájení pro zvířata a prostor pro jejich přípravu a předvádění, přes catering a veškeré zázemí pro návštěvníky (toalety, desinfekce, doprovodný program atd.) až po kompletní scénář celého dne se všemi detaily.

Jak se akce začala dostávat do povědomí, ozývaly se postupně další firmy, které měly o aktivní účast zájem. Není se až tak čemu divit, protože tato chovatelská výstava byla jedinou chovatelskou přehlídkou masného skotu, která se letos v České republice uskutečnila. Ani v zahraničí se žádné výstavy nekonají, což mělo velký vliv na to, že do Pěčína zavítal nejeden zahraniční chovatel. Původně skromná akce začala záhy bobtnat a tomu se přizpůsobovala i její organizace. Počet partnerů a sponzorů, kteří se výstavy aktivně zúčastnili, dosáhl hodnoty 25, což je číslo, které příjemně překvapilo všechny organizátory.

Tím nejdůležitějším byl ale zájem samotných chovatelů o účast, který byl enormní. Na výstavu se se svými zvířaty registrovalo dvacet chovatelů, kteří na ní přihlásili 75 angusů. To bylo dokonce o pár kusů více, než kolik bylo přihlášeno na loňskou národní výstavu v Brně. Jak to tak bývá, některá přihlášená zvířata na výstavu nakonec nedorazila, i tak se ale během soutěží představilo 61 kusů té nejvyšší kvality. Nejvíce zvířat bylo pochopitelně z chovu hostitelské farmy, která nemusela na rozdíl od svých konkurentů nikam cestovat. Vladimír Lepša tak šel do soutěže s deseti zvířaty, jeho syn Lukáš s dalšími třemi. Mezi vystavovateli nechyběli tradiční chovatelé, kteří se výstavních přehlídek zúčastňují pravidelně a mají s vystavováním bohaté zkušenosti, ale i několik naprostých nováčků, což je dobrým příslibem do budoucna.

Nelehký úkol rozhodčího soutěže byl svěřen kolegovi Vítovi Čepelákovi. Ten v minulosti angusskou výstavu již „pískal“, s chovateli tohoto plemene v rámci své práce pro ČSCHMS dlouhodobě spolupracuje a pověření k soudcování tak bylo toho logickým vyústěním. Jen dva dny před akcí však muselo dojít k rychlé změně, neboť Vít Čepelák byl bohužel zdravotně dočasně indisponován natolik, že nebyl schopen se tohoto úkolu zhostit. Jeho místo zaujal úspěšný německý chovatel Bernhard Delle, který má bohaté zkušenosti s posuzováním výstav i mimo svou domovinu, mimo jiné i irské národní výstavy. Bernhard je majitelem známého chovu Donaumoos, kde chová zhruba 150 kusů plemenných angusů, s nimiž získal nejedno významné ocenění. Průvodcem soutěžními přehlídkami byla Martina Kopáčková.

Těsně po desáté hodině byli do soutěžního ringu předvedeni dva plemenní býci, kteří utvořili kulisu pro slavnostní zahájení celé akce. Toho se ujala starostka obce Trhové Sviny Mgr. Věra Korčaková. Po jejím stručném proslovu následovala úvodní slova předsedy Asociace chovatelů plemene Aberdeen Angus Milana Šebelky a pochopitelně i hostitele celé akce Vladimíra Lepši. Po oficiálním zahájení už ring patřil soutěžícím chovatelům a jejich zvířatům.

Jediná výstava masného skotu roku 2020 konaná v České republice, a jedna z mála chovatelských akcí organizovaných po celé Evropě, se vydařila na výbornou. Za to patří velké poděkování. A to nejenom všem chovatelům, kteří se aktivně výstavy zúčastnili, připravili na ní špičková zvířata a ta profesionálně předvedli, ale také partnerům a sponzorům. Hlavní poděkování a obdiv ale směřuje k celému organizačnímu týmu v čele s členy Rady Asociace chovatelů plemene Aberdeen Angus, paní Rackové, jejíž firma V. Racek zabezpečila výstavbu hrazení pro ustájení zvířat a celé navazující technologie včetně předvadiště. Ti společně s hostitelem – Vladimírem Lepšou a jeho rodinou – odvedli opravdu pořádný kus profesionální práce a díky jejich úsilí dopadla výstava na jedničku. Zda se z toho stane tradice, se necháme překvapit. Gratulujeme oceněným chovatelům, ale i všem ostatním za vynikající reprezentaci českého chovatelství masného skotu.

Kompletní výsledková listina a bohatá fotodokumentace z této soutěže je webových stránkách Českého svazu chovatelů masného skotu: http://www.cschms.cz