608 436 941

Minirybičky

Autor: Jarmila Pavlová, klientka Domova pro seniory Chvalkov | Zveřejněno: 7. září 2020 | 23x

U nás v domově máme v klubovně zvané „Růžová zahrada“ akvárium s rybičkami. V květnu se náhle objevilo v akváriu hejno právě narozených rybiček. Vznášelo se ve vodě jako maličký stříbrný obláček. Zpráva o tom se rychle rozšířila mezi klienty, všichni se usmívali, ale brzy nastala panika. Minirybičky začaly mizet, nejspíše v útrobách dalších obyvatel akvária.

Se souhlasem vedoucích domova jsme přenesli misku s vodou a síťku, zahájili jsme lov, ale chytit se nám podařilo jen dvě rybičky. Paní kuchařky nám daly sklenici „okurkáč“, dali jsme do ní vodu z vodovodu a z akvária v poměru 1:1 a rybičky do ní přinesli. Pohybovaly se ve vodě bez problémů. Nejmladší paní uklízečka nám přinesla ze svého domácího bazénu vodní rostliny, přidali jsme jako společníka rybkám malého šnečka z prvního akvária, krmení jsme dávali stejné jako dříve. Na provzdušňování vody jsme používali několikrát za den limonádové brčko.

Celá akce byla bedlivě sledována a komentována klienty domova – bylo to malé rozptýlení v období dlouhé karantény. Rybičky prospívaly výborně. Když jsme usoudili, že už jsou tak zdatné, aby se nedaly ulovit ostatními, vrátili jsme je do původního akvária, kde se k našemu potěšení prohánějí dodnes.