608 436 941

Trhové Sviny podpořily Zoologickou zahradu Dvorec

Autor: Jana Ambrožová, ZOO Dvorec | Zveřejněno: 20. června 2020 | 56x

Doba pandemie coronaviru zasáhla každého bez výjimky a nevyhla se ani zoologické zahradě ve Dvorci. Provoz zoo byl ze dne na den zastaven. Zastaven ve smyslu uzavření areálu pro veřejnost a zároveň konec všech vzdělávacích programů probíhajících ve školách a školkách. Odříznutí od všech možností příjmů jsme upadli do negativní nálady a nejistoty, jak budeme dál provozovat naši činnost.

Situace se začala obracet k lepšímu v momentě, kdy se lidé začali dozvídat o našich problémech s přežitím. Lidé přinášeli potraviny pro zvířata, adoptovali zvířata a zasílali dary.

Jedním takovým významným darem byla finanční podpora od žáků ZŠ Trhové Sviny. I přes uzavření škol a minimalizaci komunikace mezi dětmi a rodiči na jedné a kantory na "druhé straně PC" se zrodil nápad věnovat zoologické zahradě finanční částku. Později se k nám dostala informace, že se jedná o prostředky získané ze školního vánočního trhu, na kterém se podílela celá škola a rodiče dětí. Každá třída se dohodla na určité částce (většinou v rozmezí 250 - 1000 Kč za třídu) a příspěvek pro nás nakonec činil krásných 19 850 korun. Velký dík tak patří učitelům za organizaci sbírky, žákům i jejich rodičům za rozhodnutí věnovat tuto částku na pomoc zvířatům v nouzi a všem zúčastněným za jejich nadšení pro dobrou věc.

Velmi si toho ceníme a rádi bychom vrátili „dluh“ tím, že v příštím školním roce přispějeme do tradiční akce školy "Zachraň strom" papírovým odpadem, kterého za rok máme velké množství.

Další velmi příjemná informace na sebe nenechala dlouho čekat. Přišla ze strany velké společnosti zaměstnávající stovky lidí. Vedení firmy A.Schmied, s.r.o. sídlící v Trhových Svinech vybrala dvě zvířata, která by chtěla finančně podpořit. Zaměstnanci pak vybírali mezi hrochem Bubórkem a levhartem Flíčkem. Zvítězil levhart, který tak získal svého prvního adoptivního rodiče. Získali jsme tak další významnou finanční podporu ve výši 30 000 Kč.

Pro zajímavost zmíníme, že nutné měsíční náklady na provoz zoo činí přes 400 000 Kč. Za příspěvky jsme tak mohli zajistit speciální kvalitní krmivo pro některá zvířata.

Spolupráce se zástupci obou institucí byla velmi příjemná a přínosná pro obě strany a věříme, že nebude poslední.

Děkujeme každému trhosvinenskému občanovi, který přispěl k záchraně provozu Zoologické zahrady Dvorec, protože bez Vás bychom to nezvládli.

Jeliman má nového parťáka

Jistě všichni víte, že žáci a učitelé ZŠ Trhové Sviny jsou adoptivními rodiči lemura kata, jehož jméno je Jeliman. Lemuři jsou společenští primáti a jejich chov je leckdy náročný. Získání nového jedince také není úplně snadné. Doposud jsme měli v držení dva samce Jelimana a Patrika. Během dubna se ve spolupráci s jinou soukromou zahradou podařilo transportovat některá zvířata. Tak se k nám dostal roční sameček, který byl po odmítnutí matky odchován v lidské péči. Zařazení do skupiny nebylo úplně jednoduché. Nový sameček Pinďa se zprvu ostatních lemurů bál a mnohem více lpěl na ošetřovatelkách. Jeho socializace ještě chvilku potrvá, ale vzhledem k mírné povaze Jelimana, který zde zastává místo ochránce slabších, budou všichni v brzké době v harmonizující náladě. Skupinu je již možné vidět ve venkovní expozici.

Zoologická zahrada Dvorec pro své návštěvníky připravila zajímavý program akcí a aktivit na léto 2020, na které by Vás tímto také ráda pozvala. Budeme se na Vás těšit každý den od 9:00 do 18:00.

Tvořivé pondělky v zoo - začínáme 6.7. do 31.8. vždy od 10:00 do 16:00 v zadní části zoo v krytém stanu (Malování, plastelínové tvoření, dílničky a krátká představení)

Akce:

5.7. - Hroší narozeniny od 14:00

11.7. - Mezinárodní den hadů v Teráriu Venomous od 14:00

26.7. - Mezinárodní den tygrů a míče pro tygry od 11:00

9.8. - 13. výročí zoo a Mezinárodní den lvů s Uganda Dancers Band od 10:00

23.8. - Mezinárodní den divokých psů a křest psů hyenových s Predátors od 13:00

Více na www.zoodvorec.cz a fb zoodvorec.