608 436 941

Na tvrzi v Tiché vznikne centrum historických řemesel

Autor: | Zveřejněno: neděle 24. května 2020 | 56x

Tisková zpráva

Již existující turistická trasa s názvem Zemská cesta po hradech a zámcích se dočká dalšího rozšíření. Tato populární naučná stezka, která vede historickou kulturní a přírodní krajinou jižních Čech a Mühlviertelu, od Malše až po Dunaj, bude díky projektu s názvem Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě obohacena o nově zrekonstruované objekty, například o nově zastřešenou tvrz v Tiché.

„Jedná se o unikátní rekonstrukci, která zahrnuje výstavbu hrázděného patra, střechy a schodiště. Je prováděna pomocí speciálních stavebních technik používaných v minulosti. V tomto a příštím roce bude na Tiché provedena ještě konzervace tvrziště, oprava a zastřešení středověkých sklepů a bude zde vybudována budova zázemí, která bude sloužit jako centrum středověkých řemesel. Na Pořešíně bude ještě vystavěna stodola a ratejna v podhradí,“ říká hlavní manažer spolku Hrady na Malši Radek Kocanda.

Podobným tempem pokračují práce i na rakouské straně hranice. U partnerských hradů a zřícenin, jako je Prandegg, se podařilo obnovit koňská stání a byla zrekonstruována část traktu se stodolami. Pod vedením hlavního partnera projektu se podařilo dokončit audioprůvodce, který je průběžně instalován ve všech hradních objektech na Zemské cestě. Dále byl vydán společný tištěný turistický průvodce, který je distribuován do informačních center.

Součástí projektu jsou i workshopy, které představí ukázku starých řemesel. Takto se návštěvníci budou moci seznámit například s tím, jak se v minulosti vařilo pivo, pálilo vápno, jak vypadají staré techniky tesání a zdění nebo jak se pletly košíky a pekl chleba.

Po dokončení projektu vznikne ucelená přeshraniční turistická trasa zahrnující řadu hradů, zámků a zřícenin na obou stranách hranice. Bude se vyznačovat společným marketingovým konceptem a průběžně aktualizovaným přehledem kulturních akcí na české i rakouské straně, což jistě ocení návštěvníci z Čech i Rakouska.

Všechna tato opatření mají přispět ke zvýšení turistického potenciálu přeshraničního regionu a motivace jeho obyvatelstva k objevování sousední země, mají napomáhat k obnovení a trvalému uchování historických objektů i k vytvoření možností v podobě zážitků, které mají vést k jejich zpřístupnění široké veřejnosti.

Na realizaci projektu, který započal v roce 2017 a příští rok by měl být dokončen, se podílí pět partnerů. Vedoucím partnerem projektu je spolek Mühlviertler Alm, dále jsou to za rakouskou stranu hradní spolek Prandegg, obec Windhaag bei Perg a turistický spolek Bad Kreuzen. Aktivity na české straně zastřešuje spolek Hrady na Malši, který spravuje hrady a hradní zříceniny Pořešín, Velešín, Sokolčí, Louzek a tvrz Tichá u Dolního Dvořiště. Realizace projektu je podpořena částkou bezmála dva miliony eur z programu Interreg Rakousko – Česká republika.

Celkové výdaje projektu: 2 349 223 €

Dotace z EFRR: 1 996 839 €

Interreg V-A Rakousko – Česká republika

V rámci programu Evropské unie Interreg V-A Rakousko – Česká republika je v současné době podporováno přes 60 projektů, kterých se účastní přes 320 partnerů, od univerzit přes muzea až po obce a spolky, a to v programových regionech Dolní Rakousko (Mostviertel-Eisenwurzen, St. Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland – Nordteil), Vídeň, Horní Rakousko (Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf), Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina. Všechny projekty musí vznikat v přeshraniční spolupráci mezi Čechy a Rakušany a musí mít pozitivní přínos pro další vývoj programového území. Interreg V-A Rakousko – Česká republika je realizován v rámci Evropských fondů pro regionální rozvoj (EFRR) Evropské unie. Celkově Interreg poskytl na projekty mezi lety 2014 a 2020 zhruba 97 800 000 eur. Podpora probíhá ve čtyřech tematických oblastech: výzkum a inovace, přírodní prostředí a zdroje, lidské zdroje a spolupráce mezi institucemi. https://www.at-cz.eu/cz

Tiskové dotazy a zprostředkování rozhovorů:

Ewing Public Relations, s. r. o.

Ondřej Píša, +420 725 395 465, pisa@ewingpr.cz

Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7 – Holešovice