608 436 941

Kurz osobního rozvoje vytrhl účastnice z rodičovského stereotypu

Autor: Za všechny absolventky kurzu osobního rozvoje Martina Lošková | Zveřejněno: 21. března 2020 | 46x

Když jsem během minulého léta zahlédla na nástěnkách v Trhových Svinech a okolí leták, který lákal na „Kurz osobního rozvoje pro rodiče“ pořádaný obecně prospěšnou společností Attavena ve spolupráci s místním Rodinným centrem Trhováček, nečetla jsem ho na rozdíl od plakátů propagujících kulturní program ve městě s příliš velkým nadšením. Kurzy podobného typu nejsou nic, co by ve mně vzbuzovalo přílišnou důvěru. Dnes, po absolvování kurzu a s odstupem času děkuji sama sobě, že jsem se k účasti na kurzu přeci jen odhodlala, protože je to přesně to, co žena na rodičovské dovolené po kratší či delší pracovní a společenské pauze potřebuje. A protože Attavena od září plánuje otevření dalších kurzů v našem regionu, chtěla bych tímto ohlednutím nalákat případné váhající zájemce.

Kurz probíhal téměř půl roku, během kterého jsme se každou středu a čtvrtek brzy po obědě scházeli na celé odpoledne v nových prostorách komunitního centra v Trhových Svinech. Své děti jsme během doby výuky mohli svěřit do péče tří chůviček, které se o ně staraly v perfektním zázemí Rodinného centra Trhováček, vzdáleného od komunitního centra na šířku chodby. Poté, co jsme si v kuchyňce připravili kávu nebo čaj a prohodili rychle pár slov s ostatními účastnicemi kurzu, už nás s úsměvem vítal vždy pohodový a dobře naladěný lektor Jakub Lang na další hodině. Jeho úkolem bylo především seznámit nás s prací v nejrůznějších počítačových programech, ale dnes je plán trochu jiný – budeme zakládat virtuální firmu. Losem vznikly tři malé skupinky a máme za úkol zvolit si předmět podnikání. Na konci dnešního dne je jasno: během následujícího půl roku práce vznikne jedna kavárnička s dětskou herničkou, art restaurace propojující gastronomii s kulturou a mobilní aplikace simulující osobního asistenta a poradce.

Založení virtuální firmy je osvědčená metoda lektorů kurzu, která svým konceptem simuluje vše, co je potřeba k založení a rozjezdu vlastního podnikání z hlediska propagace. V týmové spolupráci vznikají logo a vizitky, upravují se fotografie, tvoří se brožury, plakáty a webové stránky. Pro výrobu těchto materiálů jsme využívali nově nabytých znalostí z počítačových lekcí zaměřených na kancelářský balík Microsoft Office, grafické editory Canva a Zoner Photo Studio a webové editory Webnode a Wix. Svůj podnikatelský záměr jsme nakonec představili všem ostatním i odborné porotě na závěrečném pobytovém workshopu.

Vytržením z práce na virtuální firmě a při počítačových lekcích pak byly lekce vedené externími lektory. Specializovaní odborníci na dané téma pro nás připravili lekce zaměřené například na plánování a organizaci času, prezentační dovednosti, osobnostní analýzu či orientaci na současném trhu práce. „Všechna témata byla skvělá, ale u mě jednoznačně vynikají dvě odpoledne věnovaná finanční gramotnosti. Kéž bych věděla všechno to, co jsem se dozvěděla, už před X lety. Klidně bych si to zopakovala ještě podrobněji“ říká Hanka, jedna z účastnic kurzu. „Mně se líbilo téma etikety a komunikace vzhledem a tělem“, říká Irena. „Je to takové to, co člověk ví nebo už někde slyšel, ale bylo to pěkně shrnuté. A konečně bezpečně vím, jak manželovi vybrat padnoucí společenský oblek. A bavil mě i trochu zavrhovaný Excel“, dodává s úsměvem. Bára se před účastí na kurzu trochu bála, že se bude nudit. „Naštěstí nás nikdo neučil zapínat počítač nebo psát ve Wordu. Všichni lektoři náplň kurzu perfektně přizpůsobovali našim vědomostem a znalostem. Zajímá mě téma osobnostního rozvoje a sebereflexe, proto pro mě nejpřínosnější určitě byly oba pobytové workshopy zaměřené na rozvoj měkkých dovedností, zamyšlení se nad sebou, svými kvalitami i slabostmi.“ Eva kladně hodnotí individuální rozhovor s psycholožkou: „Krom obecné osobnostní analýzy jsme se dostaly i na otázky z mého soukromí. V hodně věcech poradila, doporučila cestu. Pro mě osobně velmi zajímavé povídání.“

„Určitě neváhejte se do kurzu při nejbližší příležitosti přihlásit. Obohatila jsem se o nové zkušenosti, vědomosti a přátelství z kurzu. Je to skvělá příležitost, jak se restartovat z režimu rodičovské dovolené v pohodové atmosféře a navíc s možností hlídání dětí“, shrnuje Lenka, maminka dvou malých holčiček.