608 436 941

Důležité upozornění

Autor: Redakce TSL | Zveřejněno: 23. února 2020 | 36x

Prosíme o důsledné dodržování těchto zásad při zasílání Vašich příspěvků nebo inzerce do TSL:

Své příspěvky (články), připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte elektronicky na email: tslisty@gmail.com. Příspěvky, prosím, dodejte na výše uvedený email ve formátu MS Word, fotografie,obrázky a plakáty akcí ve formátech JPG či PDF.

Příjem inzerce pouze elektronicky do KIC T. Sviny na email: inzercetsl@gmail.com, tel.: 386 301 411.

Uzávěrka čísla vždy 20. dne v měsíci. (Např uzávěrka dubnových TSL 4 bude 20.března.)

Děkujeme.