608 436 941

Praha – město v legendách a ve skutečnosti

Autor:      Alena Felendová | Zveřejněno: pátek 28. prosince 2018 | 129x

Výlet ČSŽ do Prahy

Námětem procházky turistů z Trhových Svin s odbornou průvodkyní Milenou Petrovičovou byla kouzelná Praha s jejími legendami. Výlet byl organizovaný ve spolupráci s Českým svazem žen dne 17. listopadu a začal chladným ránem, po kterém následoval slunečný podzimní den umocňující krásu pražských panoramat a zákoutí. Poutavý výklad paní Petrovičové v nás zanechal nezapomenutelné zážitky, protože nám Prahu přiblížil v historických souvislostech. Vyslechli jsme si poutavé legendy a dozvěděli se mnoho pozoruhodného o Loretánském náměstí s Loretou, Černínském paláci, Hradčanském náměstí, Pražském hradu a Karmelitské ulici s chrámem Panny Marie Vítězné, kde jsme zhlédli Pražské Jezulátko s muzeem.

Při odpolední procházce Kampou jsme se dozvěděli další zajímavosti vztahující se k tomuto místu. Zastavili jsme se u domu, ve kterém bydlel významný český spisovatel a divadelní herec Jan Werich a prošli jsme zde zároveň nejužší uličkou v Česku řízenou semaforem.

Na závěr jsme v podvečerních hodinách mohli pozorovat dění v pražských ulicích a na náměstích vztahujících se k 17. listopadu. Výlet splnil naše očekávání. Přiblížil nám Prahu v legendách.

Ještě jednou děkujeme paní Petrovičové.