608 436 941

Poděkování

Autor: Za Domeček Mgr. Marie Matourková | Zveřejněno: 20. ledna 2020 | 47x

Za rok 2019 bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, příznivcům a dárcům. Především bychom chtěli poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Todně a Spolku rodičů ZŠ Trhové Sviny, kteří Domečku věnovali výtěžek ze svých vánočních trhů. Dále bychom také chtěli poděkovat dobrovolníkům, kteří nám v rámci akce Sbírka potravin pomohli. Celkem se pro náš region vybralo 1200 kg potravin. Potraviny, které byly vybrány, pomohou potřebným rodinám s dětmi v rámci správního obvodu ORP Trhové Sviny. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří Domeček podporují. Vážíme si Vaší přízně a do roku 2020 Vám všem přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů.