608 436 941

Adventní posezení žen ČSŽ Trhové Sviny

Autor: Romana Vanišová,členka ČSŽ T.Sviny | Zveřejněno: 2. ledna 2020 | 28x

Jako již každoročně, tak i v předvánočním čase právě minulého roku se konalo dne 2.12. za hojné účasti členek „adventní posezení “ v Restauraci Centrum. Při poslechu vánočních koled, s vůní punče a malého občerstvení jsme zrekapitulovaly uplynulý rok, zhodnotily vydařený svíčkový ples, prodiskutovaly podněty na nové akce a naplánovaly další nadcházející rok 2020.

Tímto bych chtěla poděkovat všem ženám za účast a hlavně těm, které přinesly napečené perníčky a sladkosti na „Oslavu Sv. Mikuláše 2019 v Trhových Svinech“, kde se ČSŽ TS spolupodílí na nadílce pro děti.

Jménem všech členek přeji všem hodně zdraví a štěstí v roce 2020.