608 436 941

Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice zazáří zlatou barvou na podporu dětských onkologických pacientů

Autor: Tisková zpráva | Zveřejněno: 15. března 2024 | 1x

Nemocnice České Budějovice, a.s. se letos poprvé připojí k celonárodním "Dnům dětské onkologie" symbolickým nasvícením pavilonu Dětského oddělení.

Zlatá je barva vítězství a slunečních paprsků, proto se stala symbolem Dnů dětské onkologie, které začínají 15. února a trvají do konce měsíce. Tato akce, která má ve větších centrech několikaletou tradici, si klade za cíl zvýšit povědomí o dětských onkologických onemocněních, prezentovat dosažené pokroky v léčbě a poskytnout podporu rodinám, které se s touto diagnózou potýkají.

Organizátorem akce v Českých Budějovicích je Nemocnice České Budějovice, a.s., ve spolupráci se spolkem Haima České Budějovice. „Abychom podpořili rozšíření povědomí o této akci, a tedy i o dětských onkologických onemocněních, rozhodli jsme se 15. února nasvítit v čase od 18:00 do 22:00 hodin pavilon Dětského oddělení zlatou barvou,“ uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., je v rámci jihočeského regionu jediným pracovištěm, kde jsou léčeni děti s onkologickými onemocněními. Oddělení se specializuje zejména na léčbu akutní lymfoblastické leukémie. „Jedná se o nejčastější nádorové onemocnění v dětském věku. Samotná léčba trvá dva roky. Zvládnout nemoc je velmi náročné, jak pro děti, tak celou rodinu, která se musí potýkat s celou řadou náročných situací. V léčbě této nemoci došlo za poslední desetiletí k obrovskému posunu. Je tedy velmi pozitivní zprávou, že v dnešní době se vyléčí téměř 90 % dětí. Jedním z největších úspěchů posledních let je větší personalizace léčby umožňující volbu protinádorových léků specificky pro každého pacienta. Velmi slibné jsou také klinické studie s imunoterapií, která má méně vedlejších účinků než klasická terapie,“ řekl MUDr. Pavel Timr, vedoucí lékař stanice hematoonkologie Dětského oddělení.

Spoluorganizátorem akce v Jihočeském kraji je spolek Haima České Budějovice, který je úzce provázán s Dětským oddělením Nemocnice České Budějovice, a.s. Spolek již více než 30 let pomáhá rodinám překlenout těžké období dlouhodobou finanční podporou, hradí jim nezbytné vybavení jako jsou čističky vzduchu ale i případnou psychologickou pomoc. „Ve čtvrtek 15. února v dopoledních hodinách budeme spolu se studenty Zdravotně-sociální fakulty rozdávat veřejnosti ve vstupním terminálu českobudějovické nemocnice zlaté stužky, které jsou symbolem Dnů dětské onkologie,“ sdělila předsedkyně spolku Haima České Budějovice Mgr. Kamila Zelinková. „Jsme velmi rádi za tento netradiční projev podpory ze strany Nemocnice České Budějovice, a.s. Věříme, že přispěje k osvětě a podpoře dětí s onkologickým onemocněním a jejich rodin v Jihočeském kraji,“ dodal na závěr primář Dětského oddělení MUDr. Jan Hřídel.