608 436 941

Důležité upozornění

Autor: Redakce TSL | Zveřejněno: sobota 25. listopadu 2023 | 28x

Od nového roku, tedy od čísla 01/2024 dochází v TSL k následující změně:

Placenou inzerci bude kompletně (přijímání zakázek, vložení do TSL, předání podkladů k fakturaci účtárně městského úřadu) zpracovávat • DTP a tisk: FIBOX, s.r.o. Třebíč • (současný vydavatel TSL).

Ceny inzerce (viz https://www.tsviny.cz/assets/File.ashx?id_org=16815&id_dokumenty=12611 ) budou účtovány s 21% DPH.

Podmínky podávání inzerce (viz https://www.tsviny.cz/assets/File.ashx?id_org=16815&id_dokumenty=12610 ) se nemění.

Zasílání placené inzerce i nadále na adresu inzercetsl@gmail.com 

Neplacenou inzerci (kulturní, školní, spolkové, městské akce apod.) prosíme zasílat i nadále na tslisty@gmail.com